Laki ja työelämäpalvelut

Laki- ja työelämäpalvelut

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäsenenä saat maksutonta neuvontaa kaikissa työ- ja edustussopimukseen liittyvissä asioissa. Lakipalvelut konsultoi sopimusten laatimisessa, neuvottelee jäsenten puolesta työnantajien ja päämiesten kanssa ja hoitaa tarvittaessa oikeudenkäynnit. Kuusi lakimiestämme ovat erikoistuneet myynti- ja markkinointityöhön liittyviin erityiskysymyksiin.

Lakimiestemme yhteystiedot löytyvät täältä.

Tyypillisimpiä lakimiesapua vaativia tilanteita ovat esimerkiksi

  •  työsopimuksen tarkastaminen,
  •  edustussopimuksen tarkastaminen,
  •  irtisanomisen laillisuuden selvittäminen,
  •  työsuhteen ehtojen muutostilanteet ja
  •  palkanmaksun oikeellisuuden tarkastaminen,

mutta jäsenpalvelujen piiriin kuuluvat muutkin työsuhteeseen liittyvät ongelmatilanteet. Ota siis rohkeasti yhteyttä apua tarvitessasi.

Lakimies tarkastaa neuvonnan yhteydessä yhteydenottajan jäsenyyden ja laajempien asiakokonaisuuksien yhteydessä myös sen, että MMA:n jäsenmaksu on maksettu.

Myös yksityiselämän lakiasiat jäsenhintaan

MMA:n jäsenen on myös mahdollista hoidattaa maksuttoman jäsenpalvelun ulkopuolelle jäävät oikeudelliset asiat edulliseen jäsenhintaan.

Tällaisia palveluja voivat olla esim. yritys-, perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat sekä erilaiset muut siviili- ja rikosjutut. Jos tarvitset näitä palveluja, ota yhteys lakipalveluun ja pyydä tarjous.

MMA:n lakipalvelut tuottaa Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy.

Koulutuspalvelut

Työelämän lainsäädäntöön ja edustusliikkeiden toimintaan liittyvä koulutus edistää Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäsenen valmiuksia työmarkkinoilla. Koulutuspalveluja tuottavat sekä MMA että MOT Oy.

Koulutusaiheitamme ovat:

  •  Työ- ja sopimusoikeus
  •  Edustusliikkeen perustaminen
  •  Yrittäjyys