Työmatkavähennykset säilytettävä

kulukorvaukset

Keskustan kansanedustaja ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä osuu naulankantaan ja taloutemme akilleen kantapäähän tyrmätessään ajatukset työnteon kannusteiden ja korvausten leikkauksesta. (Aamulehti, Satakunnan Kansa, Kaleva 24.10.2015.)

Ala-Nissilän näkemyksen kirvoitti liikkeelle oppositiopuolue Vihreiden vaihtoehtobudjetissa tehty esitys siitä, että noin 200 miljoonan koulutussäästöt korvattaisiin leikkaamalla kilometrikorvauksia ja alentamalla työmatkavähennyksiä.

Asioita voi yhdistellä haluamallaan tavalla, kuten tässä tapauksessa kilometrikorvauksen ja koulutuksen. Tärkeintä olisi kuitenkin ymmärtää, että juuri työnteosta maksetut korvaukset eivät ole paras leikkauskohde tällaisena aikana. Käytännössä kustannustenkorvauksista ja erilaisista kannusteista leikkaaminen rinnastuu veronkorotuksiin.

Itse asiassa, jos korvattavaa ja muuta työajoa sekä työmatkavähennyksiä olisi enemmän ja yhä useammalla suomalaisella, saisimme lisää verotuloja koulutuksenkin kulujen kattamiseen.

Ollaan iloisia jokaisesta työmatkavähennykseen menevästä eurosta! Kyllä ne eurot yrittäjän ja palkansaajan taskunpohjalta päätyvät maan taloutta pyörittämään.

 

Jarmo Hyvärinen, puheenjohtaja, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Kommentit

Eikö leikkauksia voisi kohdentaa puoluetukiin, kyllähän näiden organisaatioiden toimeentulo pitäisi peruttua jäsenmaksuihin ym. Kannatusmaksuihin. Kyseessähän on aatteellinen toiminta!
Silloin puolueet olisivat ns. Tulosvastuullisia,

Millähän tavalla yrityksen työntekijöilleen maksaman km-korvauksen voi siirtää valtiolle? Ideana lienee laittaa km-korvaukset tietyn km-rajan jälkeen verotettavaksi tuloksi tai vaihtoehtoisesti yritykset järjestävät paljon ajaville työntekijöilleen autoedun. Vihreillä on kummallinen ajattelutapa siitä, miten tätä maata oikein rakennetaan ja talouden pyöriä pyöritetään. Km-korvaus on korvaus oman auton käyttämisestä tulonhankintaan. Verottoman tason tälle on määritellyt valtionvarainministeriön virkamiehet. Viranomaisten tulisi kiinnittää ennemmin huomiota palkkatulon / maksettavien km-korvauksien epäsuhtaan. Kaikkia omaa autoa käyttäviä ei tulisi rangaista muutamien "väärinkäyttäjien" vuoksi. Onhan se kummallista, että bruttovuositulot voivat jäädä alle km-korvauksien. Ville Niinistön mielestä käytettävän autonkin tulisi olla lausuntonsa perusteella vanha, epämukava ja turvaton.

Arto Hopia on oikeassa siinä, että yksi ongelma km-korvauksissa on - tai aikaisemmin enemmänkin oli - palkkatulon ja korvausten epäsuhta.

Verottaja on kuitenkin ottanut tiukempaa linjaa esimerkiksi ns. bruttoprovisiopalkkausjärjestelmän yhteydessä joskus syntyviin tilanteisiin, joss korvauksia maksetaan enemmän kuin palkkaa. Osa korvauksista on tällöin katsottu palkaksi.

Samoin me liitossa ja MMA:n lakimiehet ovat suhtautuneet tällaiseen toimintatapaan penseästi. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että nykyään monissa provisopalkkaisten työsopimuksissa määritellään paremmin ja tarkemmin säällinen palkkatulon osuus ja kilometrikorvausten suhde suhteessa palkkaan.

Ikävintä on se, että nämä ongelmat koskevat vain murto-osaa meidän jäsenistä ja alalla toimivista työntekijöistä. Mutta pahimmassa tapauksessa leimaavat ja antavat väärän mielikuvan. Suurimmalla osalla palkkauksen rakenne on kiinteä kuukausipalkka + provisio ja/tai bonus päälle. Ja kilometrikorvaus maksetaan verottajan vahvistaman kaavan mukaan työajoista ilman mitään yhteyttä palkkaan.

Juha Häkkinen
MMA