Jäsenmaksualennus

Jäsenmaksualennusten perusteet vuonna 2020
- Hyväksytty MMA:n hallituksessa 14.12.2019

MMA:n hallituksella on järjestön sääntöjen mukaan oikeus harkintansa mukaan myöntää alennusta vuosijäsenmaksusta tai sen osasta. Hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita liitteitä, totuudenmukainen selvitys tilanteesta riittää. Jäsenmaksualennuksen hakijalla on kuitenkin velvollisuus esittää asian ratkaisemiseksi tarpeelliset dokumentit tai jäljennös niistä, tai muu tarvittava lisäselvitys, mikäli hallitus niin vaatii.

MMA:n hallitus tai liiton käytännön asioita hoitava toimisto, jolle hallitus on delegoinut ratkaisuvallan yleisimmissä tapauksissa, tekee ratkaisut seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Jäsenmaksualennusten hakemukset käsitellään aina yksilöllisesti ja ratkaisu perustuu hakijan kokonaistilanteen arviointiin.
  • Jäsenmaksualennusta on haettava vuosittain kirjallisesti.
  • Alennus voidaan myöntää vain yhden vuoden jäsenmaksusta kerrallaan pois lukien eläkeläisalennus, yrittäjäalennus ja yli 80-vuotiaan alennus, jotka myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi
  • Alennus myönnetään %-perusteisesti liiton jäsenmaksusta hinnaston mukaan. Työttömyyskassan maksusta ei myönnetä alennusta.
  • Hinnasto hyväksytään aina kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Hyväksyttävät jäsenmaksualennuksen perusteet:

 

TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS (-40 %)

Alennusta ei myönnetä etukäteen esimerkiksi työttömyyden alettua, koska työttömyysaikaa ei voida arvioida etukäteen. Työttömyys voi olla hakijan tilanteen kokonaisarvioinnin perusteella jäsenmaksualennuksen peruste vasta työttömyyden kestettyä yli 3 kuukautta. Alennus lasketaan koko kalenterivuoden jäsenmaksusta takautuvasti.

PERHEVAPAA (-50 %)

Äitiysvapaalle, vanhempainvapaalle tai hoitovapaalle jäävälle myönnetään maksualennus hakemuksesta vapaan ajalta aina korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Alennus lasketaan koko kalenterivuoden jäsenmaksusta takautuvasti.

PALKATON JA PÄÄTOIMINEN OPISKELU (-50 %)

Päätoiminen opiskeluaika oikeuttaa hakemuksen perusteella jäsenmaksualennukseen. Alennusta voidaan myöntää korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Alennus lasketaan koko kalenterivuoden jäsenmaksusta takautuvasti.

VARUSMIESPALVELU (-25 %)

Varusmiespalvelun ajaksi myönnetään hakemuksesta jäsenmaksualennusta korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Alennus lasketaan koko kalenterivuoden jäsenmaksusta takautuvasti.

ELÄKELÄINEN (alennettu jäsenmaksu 55 €/v)

Eläkkeelle siirtyvän jäsenmaksualennus myönnetään hakemuksesta alkaen ja on voimassa toistaiseksi eli sitä ei tarvitse hakea joka vuosi uudelleen.

KUNTOUTUSTUELLA OLEVA TAI PITKÄAIKAISESTI SAIRAS (-25 %)

Kuntoutustuelle siirtyvälle jäsenelle myönnetään jäsenmaksualennus hakemuksesta korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan ja sitä on haettava erikseen kullekin kalenterivuodelle. Sama koskee pitkäaikaisesti sairastunutta jäsentä. Alennus lasketaan koko kalenterivuoden jäsenmaksusta takautuvasti.

OSA-AIKAELÄKKEELLÄ OLEVA (-25 %)

Osa-aikaeläkkeelle siirtyvä jäsen voi saada jäsenmaksualennuksen hakemuksesta korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Alennus lasketaan koko kalenterivuoden jäsenmaksusta takautuvasti.

YRITTÄJÄ (alennettu jäsenmaksu maksu 258 €/v)

Yrittäjänä olevan jäsenmaksualennus myönnetään hakemuksesta alkaen ja on voimassa toistaiseksi eli sitä ei tarvitse hakea joka vuosi uudelleen.

TYÖTÖN YRITTÄJÄ (alennettu jäsenmaksu 154,80 €/v)

Työttömänä olevan yrittäjän jäsenmaksualennus myönnetään hakemuksesta korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Alennus lasketaan koko kalenterivuoden jäsenmaksusta takautuvasti.

PERHEVAPAALLA OLEVA YRITTÄJÄ (alennettu jäsenmaksu 129 €/v)

Perhevapaalla olevan yrittäjän jäsenmaksualennus myönnetään hakemuksesta korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Alennus lasketaan koko kalenterivuoden jäsenmaksusta takautuvasti.

PALKATTOMASTI JA PÄÄTOIMISESTI OPISKELEVA YRITTÄJÄ (alennettu jäsenmaksu 129 €/v)

Palkattomasti ja päätoimisesti opiskelevan yrittäjän jäsenmaksualennus myönnetään hakemuksesta korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Alennus lasketaan koko kalenterivuoden jäsenmaksusta takautuvasti.

KUNTOUTUSTUELLA OLEVA TAI PITKÄAIKAISESTI SAIRAANA OLEVA YRITTÄJÄ (alennettu jäsenmaksu 193,50 €/v)

Kuntoutustuella olevan tai pitkäaikaisesti sairaana olevan yrittäjän jäsenmaksualennus myönnetään hakemuksesta korkeintaan vuodeksi kerrallaan ja sitä on haettava erikseen kullekin kalenterivuodelle. Sama koskee pitkäaikaisesti sairastunutta jäsentä. Alennus lasketaan koko kalenterivuoden jäsenmaksusta takautuvasti.

OSA-AIKAELÄKKEELLÄ OLEVA YRITTÄJÄ (alennettu jäsenmaksu 193,50 €/v)

Osa-aikaeläkkeellä olevan yrittäjän jäsenmaksualennus myönnetään hakemuksesta korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Alennus lasketaan koko kalenterivuoden jäsenmaksusta takautuvasti.

VARUSMIESPALVELUKSESSA OLEVA YRITTÄJÄ (alennettu jäsenmaksu 193,50 €/v)

Varusmiespalvelusta suorittavan yrittäjän jäsenmaksualennus myönnetään hakemuksesta korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Alennus lasketaan koko kalenterivuoden jäsenmaksusta takautuvasti.

VASTAVALMISTUNUT (-50 %)

Korkeintaan 12 kuukautta sitten korkeakoulusta (=ammattikorkeakoulu tai yliopisto) valmistuneen uuden tai opiskelijajäsenyydestä täysjäseneksi siirtyneen jäsenen jäsenmaksualennus koskee hakemusta seuraavia 24 kuukautta ja myönnetään vain kerran jäsentä kohti.

YLI 80-VUOTIAS (0 €)

80 vuotta täyttäneen jäsenen jäsenmaksualennus myönnetään täyttämisvuoden alusta alkaen olemaan voimassa toistaiseksi. Alennusta ei tarvitse erikseen hakea.

  • Kaikissa tapauksissa jäsenmaksualennuksen saajan on aina maksettava vuoden jäsenmaksusta näissä ohjeissa määrätty osa.