Työnhaku

Työtä hakiessa ennakkovalmistautuminen on kaiken A ja O. Ota selvää yrityksestä, laita asiapaperit kuntoon ja pohdi, miten erottaudut muista hakijoista.

Valmistautuminen työnhakuun

Työnhakuun kannattaa valmistautua jo ennen kuin se on ajankohtaista – opiskeluaikana tai työssä ollessassi. Oman ammattitaidon jatkuva kehittäminen on paras turva työmarkkinoilla. Jatkuva opiskelu todellakin kannattaa!

Keskity opiskelemaan asioita, joiden koet olevan esteenä palkkaamisellesi tai urakehityksellesi ja joita haluat kehittää; paranna kielitaitoasi, harjoittele esimiestaitoja tai perehdy talouden kiemuroihin. Jos et itse tiedä, mitä nämä taidot ovat, kysy potentiaaliselta työnantajalta suoraan.

Työn hakeminen

Aloita läheltä

Työnhaussa kannattaa hyödyntää omat ystävä-, harrastus- ja sukulaisverkostot; löytyisikö uusi työpaikka sitä kautta? Muista myös piilotyöpaikat ja osoita kiinnostuksesi yrityksiin, joissa haluaisit työskennellä; 2/3 työpaikoista täytetään ennen lehden rekrytointi-ilmoitusta!

Tiedä, mitä haet

Älä ammu kaikkea mikä liikkuu, vaan keskity hoitamaan hyvin työhakemukset paikkoihin, joihin koet olevasi pätevä. Selvitä taustat ja kirjoita huolellinen hakemus. Työnhaussa laatu korvaa määrän.

Soita perään

Muista myös omien hakemustesi jälkihoito; vaikket tulisi valituksi, ilmoita kohteliaasti, että olet jatkossakin käytettävissä. Toisinaan työpaikkaan valittu lopettaa jo koeajalla tai ei ota työtä vastaan lainkaan. Samaan firmaan voidaan tarvita jatkossa muitakin oman alasi osaajia, siksi kannattaa jättää oma nimi mieleen positiivisessa mielessä.

Ota selvää yrityksestä

Ennen työhakemuksen tekoa kannattaa käyttää aikaa yritykseen tutustumiseen. Pelkkä nettisivujen tutkiminen ei riitä – lue asiakaslehtiä ja vuosikertomuksia, analysoi yritystä suhteessa kilpailijoihin ja haastattele kyseisessä yrityksessä työskenteleviä tuttujasi.

Selvitä työnkuva

Ota selvää myös tarjolla olevasta tehtävästä; mitkä ovat sen vaatimukset ja edellytykset; mitä palkattavalta työntekijältä todella halutaan. Näin osaat hakemuksessasi tuoda esille juuri näitä asioita.

Vastaa työhakemukseen

Kohdista hakemuksesi nimenomaisesti avoinna olevaan tehtävään. Korosta hakemuksessasi niitä taitoja, joita työpaikkailmoituksessa mainitaan – älä kuitenkaan kopioi tekstiä suoraan hakuilmoituksesta.

Tee selkeä hakemus

Tee hakemuksesta selkeä, tiivis ja asiallinen. Hakemus on paperi, jolla myyt itsesi ja osaamisesi yritykselle. Hakemuksen pituus on hyvä, jos se mahtuu yhdelle A4-arkille.

Oikolue hakemuksesi

Lue hakemuksesi läpi useaan kertaan, jottei siinä olisi kirjoitus- tai kielioppivirheitä. Tarkista myös, että kieliasu on selkeää ja asiat hyvin jäsennelty. Voit antaa hakemuksesi oikolukuun ja arvioitavaksi myös ystävillesi.

Erotu massasta hakemuksellasi!

Kun hakemuksia on kymmeniä tai satoja, pitää sinun erottua joukosta hakemuksellasi. Käytä näyttävää hakemuspohjaa konservatiivisen sijaan, lähetä hakemus eri muodossa kuin on ohjeistettu tai erotu massasta erikoisella fontilla. Ellei hakemus erotu joukosta positiivisesti, myös haastatteluun pääseminen on vaikeampaa – etkä yleensä voi saada paikkaa, ellet pääse haastatteluun!

Työhakemusmalleja

Hyvät ohjeet työhakemuksen ja cv:n tekemisestä sekä useita mallipohjia löydät mm. klikkaamalla tästä.

Katso myös tämä.

CV:n perusrakenne

CV:n peruskauraa ovat henkilö-, koulutus- ja työpaikkatiedot. Faktat voi kertoa kiinnostavasti tai kuivasti – sisällöstä huolimatta. Kiinnitä siis huomiota siihen, miten tuot tiedot CV:ssä esille!

1) Henkilötiedot

Nimi, syntymäaika ja –paikka, perhesuhteet.

2) Koulutus

Perus-, ammatti ja korkeakoulutus. Voit myös luonnehtia oppilaitostasi muutamalla sanalla; mitä valmiuksia koulu tai linja antaa opiskelijalle.

3) Muu merkittävä koulutus

Erityisesti tutkinnot tai kurssit, joista on hyötyä haettavan työpaikan kannalta. Kirjataan uusimmasta vanhimpaan.

4) Työkokemus

Työnantaja, työtehtävät, ajankohta ja työsuhteen kesto. Työtehtävien ja erityisten vastuiden kertominen CV:ssa kannattaa, sillä usein pelkkä työnimike ei kerro riittävästi. Kirjataan uusimmasta vanhimpaan.

5) Ulkomaat

Pidemmän opiskelun tai oleskelun ulkomailla voi mainita erikseen CV:ssä. Maa, ajankohta, kesto ja hyödyt.

6) Kielitaito

Mahdollisesti eriteltynä kirjallinen ja suullinen kielitaito.

7) Luottamustoimet

Pelkkä rivijäsenyys yhdistyksessä kertoo aktiivisuudesta. Yhdistysvirat kuten sihteeri, puheenjohtaja tai rahastonhoitaja ovat jo meriittejä.

8) Harrastukset

Harrastukset antavat vinkkiä suuntautumisesta, kiinnostuksen kohteista sekä ajankäyttötaidoista. Harrastuksien listaaminen kertoo myös siitä, että elämässäsi on muutakin kuin Facebook, Skype ja televisio.

9) Suosittelijat

Hyvä nimi suosittelijana ei koskaan pahenna CV:tä. Muista aina pyytää lupa suosittelijalta nimen käyttöön CV:ssä!

Malli hyvästä cv:stä

Klikkaa tästä.

Portfolio

Omaa osaamistasi esittelet työhakemuksen ja CV:n ohella parhaiten omalla osaamiskansiollasi eli portfoliolla. Kuten työhakemuksesta, myös portfoliosta kannattaa tehdä mahdollisimman näyttävä ja mieleenpainuva. Esittele työnäytteitäsi ja osaamistasi kattavasti, etsi portfolioon erityyppisiä näytteitä. Pohdi myös, miten portfolion muoto kertoisi parhaiten osaamisestasi; portfolio voi olla kansio, nettisivut tai vaikkapa powerpoint-esitys.

Haastattelu

Työhakemuksesi on erottunut joukosta ja olet saanut kutsun työhaastatteluun, onneksi olkoon!

Työhaastatteluun kannattaa valmistautua huolellisesti; ota selvää yrityksestä, mieti vastauksia mahdollisiin työhaastattelukysymyksiin ja kiinnitä huomiota ulkoasuusi ja olemukseesi.

Mitä haastattelussa kysytään?

Kysymyksiin vastaamista voi harjoitella etukäteen kotona. Kysymyksiä voit pohtia yhdessä ystävien kanssa tai miettiä vastaukset alla oleviin harjoituskysymyksiin.

Hyviä harjoituskysymyksiä vastattavaksi:

 • Kerro lyhyesti itsestäsi.
 • Miksi haet tätä paikkaa?
 • Mitä tiedät toimialastamme/meistä?
 • Kuka sinua voisi suositella?
 • Mitkä ovat mielestäsi esimiehen tärkeimmät ominaisuudet?
 • Työskenteletkö mieluummin yksin vai ryhmässä? Miksi?
 • Miksi olet vaihtanut työpaikkaa näin usein/vain kerran?
 • Mikä on ollut kovin haasteesi ja miten siitä selvisit?
 • Millainen on suhteesi alkoholiin?
 • Palkkatoivomuksesi?
 • Missä olet viiden vuoden kuluttua tästä? Entä kymmenen?
 • Mitä tavoitteita olet asettanut itsellesi ja kuinka olet nuo tavoitteet saavuttanut?
 • Mitkä ovat vahvuuksiasi?
 • Mihin ominaisuuksiin itsessäsi et ole tyytyväinen? Heikkoutesi?
 • Mitkä ovat tärkeimmät aikaansaannoksesi työelämässä?
 • Mikä motivoi sinua työskentelemään tuloksellisesti?
 • Kumpi merkitsee sinulle enemmän, työn sisältö vai palkka?
 • Mitkä ovat vahvuutesi juuri tähän tehtävään?
 • Kuvaile itseäsi muutamalla sanalla.

Vastauksia kannattaa miettiä jo etukäteen, jotta voit pohtia vastauksiasi sillä näkökulmalla, että työhaastattelijaa kiinnostavat asiat tulevat hyvin esiin. Näin voit olla työhaastattelutilanteessa oma itsesi – valmistautuneena.

Joillain kysymyksillä haastattelija haluaa yllättää sinut – nähdäkseen reaktiosi. Hämmentyminen ja vastauksen pohtiminen on sallittua työhaastattelussakin. Muista myös jatkuva myönteisyys, vaikka haastattelija yrittäisikin provosoida sinua käytöksellään tai kysymyksillään.

Omien heikkouksien ja vahvuuksien tunnistaminen on merkki kypsyydestä. Pohdi vastaus ainakin näihin jo etukäteen; muista, ettei heikkouksien tulisi olla työn keskeisten vaatimusten alueella.

Muista myös miettiä etukäteen muutama kysymys työpaikasta. Kysyminen osoittaa kiinnostustasi ja mahdollisesti myös alan ja yrityksen ymmärtämistäsi.

Siisti ulkoasu ja luonteva käytös

Työhaastattelun asu valitaan aina tilanteen mukaan. Mikä on työpaikan toimiala? Mikä on tuleva roolisi ja millaisia ovat mahdolliset tulevat asiakkaasi? Kun pukeudut sopivasti kohtaamaan heidät, et voi mennä pahasti metsään! Työpaikassa ei tarvitse olla hieno vaan pikemminkin uskottava ja moitteeton. Jätä siis liialliset lävistykset ja avonaiset vaatteet mieluummin kotiin. Muista kuitenkin olla aina aito oma itsesi!

Small talk on voimissaan työhaastattelussa. Jos hyväntahtoinen nauru täyttää tilan, olet vahvoilla! Muista olla kohtelias ja kiittää haastattelusta lopuksi. Muista myös olla ajoissa työhaastattelussa! Jos paikka on outo, voit käydä siellä jo etukäteen varmistamassa, että löydät perille.

Harjoittele etukäteen!

Työpaikkahaastattelua voit harjoitella ystäviesi tai videokameran kanssa! Näin huomaat omat kehittämiskohteesi; ovat ne sitten käytöksessä, maneereissa tai vastauksissa. Kun työhaastattelua harjoittelee etukäteen, on epäkohtia aikaa kehittää ennen varsinaista H-hetkeä.

Jännittäminen kuuluu jokaiseen työhaastatteluun, mutta hyvällä harjoittelulla ja valmistautumisella jännitys tositilanteessa vähenee.