Ajankohtaista

Päätoiminen yrittäjä, olethan varmistanut työttömyysturvasi voimassaolon?

Palkansaajakassan jäsenenä et voi kerryttää yrittäjän työssäoloehtoa ja olet vaarassa jäädä ilman työttömyysturvaa, jos yritystoimintasi syystä tai toisesta päättyy. Suosittelemme liittymään Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien työttömyyskassa – AYT:n jäseneksi. 

AYT-kassan jäsenenä olet tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyyden ajalta yrittäjänäkin, etkä jää pelkän perusturvan varaan, jos kaikki ei mene kuten olit ajatellut tai jos yksinkertaisesti vain päätät lopettaa yritystoiminnan. Yritystoiminnan päättymisen syitä ei työttömyysturvajärjestelmässä kyseenalaisteta. Yritystoiminnan lopettaminen voi johtua esimerkiksi markkinatilanteen muutoksista, yritystoiminnan myymisestä, terveydellisistä syistä tai pelkästä halusta lopettaa yritystoiminta.

Päätoimiselle yrittäjälle ainoa keino kerryttää yrittäjän työttömyysturvaa – ja vaikuttaa päivärahan suuruuteen -  on liittyä yrittäjäkassan jäseneksi. Kassajäsenyys on tärkeä vakuutus, eikä palkansaajana jo mahdollisesti kerrytettyä työttömyysturvaa kannata heittää hukkaan olemalla liittymättä AYT-kassan jäseneksi. Jos siirryt palkansaajakassasta AYT-kassaan kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä, ansioturvaasi ei tule katkosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta. Sivutoiminen yrittäjä, jonka päätyö on kuitenkin palkkatyö voi olla edelleen palkansaajakassan jäsenenä.
                      
Yrittäjien ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä on ollut olemassa jo yli kaksikymmentä vuotta, mutta tietämys järjestelmän olemassa olosta ja varsinkin sen laajuudesta ja sisällöstä on kohtalaisen hataralla pohjalla. Järjestelmän olemassa olon tarpeellisuudesta kertoo AYT-kassan vuosittain yli 7 miljoonaa euroa maksamat etuudet ja se tosiasia, että kassan jäsenistöstä vuosittain etuuksia saa 9 %. 

Selvitä tilanteesi kassan verkkosivuilta www.ayt.fi tai soittamalla AYT-kassan asiakaspalveluun, puh. (09) 2535 3100.

 

MMA Akyn jäseneksi