Ajankohtaista

Päätoiminen yrittäjä, olethan varmistanut työttömyysturvasi voimassaolon?

Palkansaajakassan jäsenenä et voi kerryttää yrittäjän työssäoloehtoa ja olet vaarassa jäädä ilman työttömyysturvaa, jos yritystoimintasi syystä tai toisesta päättyy. Suosittelemme liittymään Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien työttömyyskassa – AYT:n jäseneksi. 

AYT-kassan jäsenenä olet tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyyden ajalta yrittäjänäkin, etkä jää pelkän perusturvan varaan, jos kaikki ei mene kuten olit ajatellut tai jos yksinkertaisesti vain päätät lopettaa yritystoiminnan. Yritystoiminnan päättymisen syitä ei työttömyysturvajärjestelmässä kyseenalaisteta. Yritystoiminnan lopettaminen voi johtua esimerkiksi markkinatilanteen muutoksista, yritystoiminnan myymisestä, terveydellisistä syistä tai pelkästä halusta lopettaa yritystoiminta.

Päätoimiselle yrittäjälle ainoa keino kerryttää yrittäjän työttömyysturvaa – ja vaikuttaa päivärahan suuruuteen -  on liittyä yrittäjäkassan jäseneksi. Kassajäsenyys on tärkeä vakuutus, eikä palkansaajana jo mahdollisesti kerrytettyä työttömyysturvaa kannata heittää hukkaan olemalla liittymättä AYT-kassan jäseneksi. Jos siirryt palkansaajakassasta AYT-kassaan kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä, ansioturvaasi ei tule katkosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta. Sivutoiminen yrittäjä, jonka päätyö on kuitenkin palkkatyö voi olla edelleen palkansaajakassan jäsenenä.
                      
Yrittäjien ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä on ollut olemassa jo yli kaksikymmentä vuotta, mutta tietämys järjestelmän olemassa olosta ja varsinkin sen laajuudesta ja sisällöstä on kohtalaisen hataralla pohjalla. Järjestelmän olemassa olon tarpeellisuudesta kertoo AYT-kassan vuosittain yli 7 miljoonaa euroa maksamat etuudet ja se tosiasia, että kassan jäsenistöstä vuosittain etuuksia saa 9 %. 

Selvitä tilanteesi kassan verkkosivuilta www.ayt.fi tai soittamalla AYT-kassan asiakaspalveluun, puh. (09) 2535 3100.

 

MMA Akyn jäseneksi

MMA on liittynyt Akateemiset yrittäjät AKY -järjestöön, joka on Suomen Yrittäjien toimialajärjestö. AKY:n kautta MMA:n yrittäjäjäsenet saavat nyt käyttöönsä uusia palveluja. AKY järjestää koulutuksia, yrittäjyystapahtumia ja yritysvierailuja.

AKY:n kautta MMA:n yrittäjäjäsen voi hankkia itselleen Suomen Yrittäjien palvelupaketin.  Palvelut ovat saatavissa laajana tai suppeana kokonaisuutena:

1. Laaja palvelupaketti maksaa 90 euroa / vuosi ja sillä saa seuraavat palvelut:

  • Yrittäjäsanomat – jäsenlehti 8 numeroa vuodessa
  • Yrittäjäinfo 6 kertaa vuodessa (sähköinen versio)
  • Suomen Yrittäjien neuvontapalvelut
  • Suomen Yrittäjien jäsenkortti ja muut jäsenedut
  • Suomen Yrittäjien seminaarit jäsenhintaan
  • Näkyvyys Synergiassa, joka on palvelu Suomen Yrittäjien jäsenten keskinäiseen kanssakäymiseen. Se sisältää myös kaikelle kansalle suunnatun Yrityshaun.
  • Kirjautuminen Suomen Yrittäjien jäsensivuille omalla jäsennumerolla
  • Suomen Yrittäjien uutiskirje 2 kertaa kuukaudessa

2. Suppea palvelupaketti maksaa 36 euroa /vuosi ja sillä saa seuraavat palvelut:

  • Yrittäjäsanomat – jäsenlehti 8 numeroa vuodessa
  • Suomen Yrittäjien uutiskirje 2 kertaa kuukaudessa

Palvelupaketit ovat tarjolla vain AKY:n jäsenetuna ja ne eivät sisällä jäsenyyttä Suomen Yrittäjissä tai sen paikallisyhdistyksissä.

MMA:n yrittäjäjäsen voi hankkia palvelupaketin suoraan Suomen Yrittäjien verkkosivuilta.

Lisätietoa AKY-järjestön eduista ja palveluista saat AKY:n verkkosivuilta.

 

Entre valvoo yrittäjien etuja

AKY:n lisäksi MMA on mukana akavalaisten yrittäjien edunvalvontajärjestö Entressä. Se on usean akavalaisen liiton yhteenliittymä.

Entre - Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät edustaa yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä sekä valvoo heidän oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etujaan. Entre nostaa esiin toimintaympäristöön liittyviä epäkohtia ja esittää parannuksia yrittäjien ja itsensätyöllistäjien asemaan. Se luo ja levittää hyviä käytäntöjä reilun työelämän edistämiseksi.

Entre on mukana valtiovarainministeriön Uutta työtä Suomeen -keskustelutilaisuuksissa. Jäsenliittojensa yrittäjäjäsenille Entre järjestää koulutuksia.

Lisätietoa Entrestä saat osoitteesta www.akavanentre.fi