Osakkaan kilpailukieltosopimus

Liiketoiminnan tai yrityksen kauppakirjaan kirjattu kilpailukielto on sitova, ellei rajoitusaika ole kohtuuttoman pitkä.

kilpailukielto

Kilpailurajoituksia on johtajasopimuksissa, edustussopimuksissa, osakassopimuksissa ja kauppakirjoissa sekä erilaisissa yhteistyösopimuksissa. 

Osakassopimus ja liiketoiminnan myynti 

On yleistä, että pk-yrityksissä tarjotaan myyntihenkilöstölle mahdollisuutta tulla yhtiön osakkaaksi. Jos tällaista mahdollisuutta tarjotaan, niin osakassopimus kannattaa tarkastaa MMA:n lakimiehillä. Lähes poikkeuksetta osakassopimuksissa osakas sitoutuu pitkään kilpailukieltoon, jota perustellaan omistaja-asemalla. 

Mikäli omistus on vähäistä ja vailla minkäänlaista vaikutusvaltaa, niin kilpailurajoitusta tulkitaan työsopimuslain mukaisena kilpailukieltosopimuksena. Työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimukselle pitää löytyä painavat perusteet. 

Vahvin kilpailukielto liittyy yrityksen tai liiketoiminnan myyntiin. Onkin aika loogista, että liiketoiminnan ostaja haluaa estää myyjän välittömän palaamisen alalle. Tällaiset kilpailukiellot ovat usein jopa viiden vuoden pituisia. 

Kauppaedustajan edustussopimus 

Sopimus, jolla rajoitetaan kauppaedustajan toimintaa edustussopimuksen lakkaamisen jälkeen, sitoo kauppaedustajaa vain siltä osin, kuin se on tehty kirjallisesti. Sopimus sitoo kauppaedustajalle osoitettua aluetta tai asiakaspiiriä ja koskee vastaavanlaisia tavaroita kuin edustussopimus. 

Tällaisen kiellon maksimikesto on kaksi vuotta. Kauppaedustajan kilpailukieltosopimuksia käytetään vähän. 

Sopimussakko ei ole aina huono asia 

Sopimuksiin liittyy usein sopimussakko. Mikäli rikot sopimusta, olet velvollinen maksamaan sopimussakon toiselle osapuolelle riippumatta siitä, oletko aiheuttanut vahinkoa. 

Mikäli sopimussakosta ei ole sovittu, olet velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahingon. Summa voi olla merkittävästi suurempikin kuin mahdollinen sopimussakko. Kohtuullinen sopimussakko ei siis välttämättä ole huono asia. 

Kilpailukieltosopimus kannattaa aina luetuttaa MMA:n lakimiehellä ennen allekirjoittamista. Ota yhteyttä lakimieheemme myös silloin, kun harkitset kilpailijan palvelukseen siirtymistä.

Lue myös lakimies Jyrki Järvisen artikkeli Tarkkana kilpailukieltosopimuksen kanssa.