Kilpailukielto sitoo enintään kuusi kuukautta

Työsopimuksen yhteydessä liian moni myynnin ja markkinoinnin ammattilainen allekirjoittaa kilpailukieltosopimuksen.

kilpailukielto

Työntekijän kannattaa kuitenkin huomioida neljä asiaa, ennen sopimuksen allekirjoittamista. Kilpailukieltosopimus kannattaa aina luetuttaa MMA:n lakimiehellä

1. Vain erittäin painavasta syystä 

Työsopimuslaki sallii kilpailukieltosopimukset, mutta edellyttää sopimukselle erityisen painavaa perustetta. 

Perusteen erityistä painavuutta arvioitaessa otetaan huomioon työnantajan toiminnan laatu sekä suojan tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalaisuuden säilyttämisestä. Asiaan vaikuttaa myös työntekijän asema ja tehtävät. 

Johtajasopimuksen yhteydessä tehdään usein kilpailukieltosopimus. Johtajasopimuksiin yleensä kirjataan myös erokorvaus, jolla pehmennetään kilpailurajoitusta. 

2. Työntekoa voidaan rajoittaa eri tavoilla 

Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa monia asioita, ei vain kilpailevan yrityksen palkkalistoille siirtymistä. Haluaako työnantaja estää sinua harjoittamasta kilpailevaa toimintaa? Sitoudutko jättämään entisen työnantajan asiakkaat rauhaan, olemaan rekrytoimatta entisiä kollegoja uuteen yritykseen vai jotain muuta. 

Mitä vähemmän kilpailukielto rajoittaa muun työn vastaanottamista, sitä vahvemmin se sitoo. Kilpailukieltosopimus sitoo varsinkin silloin, kun työantaja maksaa työntekijälle rajoituksesta korvausta. 

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. 

3. Enimmäisaika kuusi kuukautta 

Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa kilpailevaa yritystoimintaa enintään kuuden kuukauden ajan.  

Kuuden kuukauden enimmäisaika ei koske työntekijää, joka toimii yrityksen johdossa tai johtamistehtävään rinnastettavassa itsenäisessä asemassa. 

Rikoslaissa rangaistavaksi säädetty työantajan liike- tai ammattisalaisuuksien hyödyntämiskielto ei ole sidottu aikaan eikä ylipäätään kilpailukieltosopimukseen. Se voi kestää pidempään kuin mahdollinen kilpailukielto. 

4. Sopimussakko ei ole aina huono asia 

Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa määräys sopimussakosta, joka saa enimmäismäärältään vastata työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa. 

Mikäli rikot sopimusta, olet velvollinen maksamaan sopimussakon työnantajalle riippumatta siitä, oletko aiheuttanut vahinkoa. 

Mikäli sopimussakosta ei ole sovittu, olet velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahingon. Summa voi olla merkittävästi suurempikin kuin mahdollinen sopimussakko. Kohtuullinen sopimussakko ei siis välttämättä ole huono asia. 

Kilpailukieltosopimus kannattaa aina luetuttaa MMA:n lakimiehellä ennen allekirjoittamista. Ota yhteyttä lakimieheemme myös silloin, kun harkitset kilpailijan palvelukseen siirtymistä tai kilpailevan yrityksen perustamista.

Lue myös lakimies Jyrki Järvisen artikkeli Tarkkana kilpailukieltosopimuksen kanssa.