Akava ja YTN

Keskusjärjestö Akava             

Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 37 jäsenliittoa. Liittojen yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 609 000 (vuosi 2020). Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. MMA on Akavan seitsemänneksi suurin jäsenliitto.

Akavalaisten liittojen jäseneksi liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. Akava on ainoa palkansaajakeskusjärjestö, joka kasvattaa jatkuvasti jäsenmääräänsä.

Akava, akavalaiset neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä sen eteen, että yksittäinen akavalainen menestyy ja saa turvan työelämän karikoiden varalta.

Akava on neuvotteluosapuoli, etujärjestö ja  asiantuntijaorganisaatio. Akavan valttina neuvotteluissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on tarkka ja luotettava tietopohja jäsenten asemasta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Akava koordinoi ja kehittää keskusjärjestön, neuvottelujärjestöjen ja jäsenjärjestöjen yhteistyötä sekä edistää yhteisen edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimintaedellytyksiä.

Akavalla on kaksi neuvottelujärjestöä, jotka vastaavat jäseniään koskevien palkkaratkaisujen ja työehtosopimusten neuvottelemisesta ja sopimisesta. Julkisella sektorilla toimii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Lue lisää Akavan sivuilta.

Neuvottelujärjestö YTN

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. MMA on YTN:n jäsenliitto.

YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen muun muassa vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa. YTN:n toiminta on organisoitu toimialakohtaisen edunvalvonnan kautta. Katso YTN:n esittelyvideo tästä.

Tutustu myös uuteen oma luottamusmiespalveluun. Se on työelämän tietopankki korkeasti koulutetuille.

Henkilöstönedustajien koulutukset

Ne MMA:n jäsenet, jotka toimivat henkilöstön edustajan tehtävissä (luottamusmies, luottamushenkilö, luottamusvaltuutettu tai työsuojeluvaltuutettu) saavat tehtäväänsä koulutuksen YTN:n järjestämissä koulutuksissa. YTN:n tarjoamien koulutusten tavoitteena on antaa työpaikan ylempien edunvalvonnasta kiinnostuneille riittävästi tietoa ja taitoa toimia työpaikalla niissä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä, joissa tarvitaan akavalaisten yhteistä edunvalvontaa.

Pääset tutustumaan koulutustarjontaan ja ilmoittautumaan henkilöstöryhmäsi edustajana koulutuksiin tästä.

Työsuojelu

YTN:n internetsivuilta löydät myös ohjeita työsuojelusta. YTN järjestää työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelupäälliköiden koulutusta. Katso tarjolla olevat koulutukset yllä esitellystä YTN:n koulutuskalenterista.

YTN:n koulutusten laskutus

Osallistuessasi YTN:n järjestämiin luottamusmieskoulutuksiin voit laskuttaa matkakulut MMA:lta tällä matkalaskulomakkeella. Toimita lasku MMA:n toimistolle sähköpostilla laskutus@mma.fi tai paperipostilla osoitteeseen: Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, PL 11, 00521 Helsinki.

YTN laskuttaa kokouspaketin (tila, tarjoilut, majoitus) kulut erikseen suoraan MMA:lta.

MMA maksaa matkat kotoa koulutukseen ja takaisin lähtökohtaisesti halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Laskun liitteeksi matkalippujen kuitit. MMA ei maksa päivärahoja koulutuksiin osallistumisista.