Alueellisesti

Akavan aluevaikuttaminen

MMA:n alueellinen vaikuttaminen järjestetään Akavan alueverkostojen kautta. MMA:n alueelliset jäsenyhdistykset tukevat Akavan aluetoimintaa omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Alueverkostot keskittyvät  pääasiassa:

  • koulutus-, työvoima- ja työllisyyskysymyksiin
  • tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä
  • työelämän kehittämiseen.

Alueverkostojen edustajat toimivat Akavan edustajina

  • maakuntaliittojen yhteistyöryhmissä
  • ELY-keskusten yhteistyöelimissä
  • työllisyyden edistämistoimikunnissa
  • työsuojelulautakunnissa
  • Työterveyslaitoksen alueellisissa neuvottelukunnissa
  • sekä lukuisissa muissa alueellisissa yhteistyö- ja päätöksentekoelimissä.

Akavalaisten alueverkostot maakunnissa

Akavan 15 alueverkostoa vastaavat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja akavalaisesta edunvalvonnasta eri puolilla maata. Ne tuovat näkyvyyttä Akavalle ja antavat kasvot Akavan toiminnalle. Verkostojen toimialueet noudattelevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY, entisten TE-keskusten) alueita.

Akavan alueverkostojen jäsenet

Toimintaa johtaa aluejohtoryhmä, jonka jäsenillä on omat vastuualueensa. Näitä ovat elinkeino- ja työllisyysasiat, koulutuspolitiikka, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä työelämän laatu. Johtoryhmän toimikausi kestää neljä vuotta ja 4–9 jäsentä valitaan liittojen kautta. Lisäksi alueilla toimii neuvottelukuntatyyppinen liittojen verkosto, johon jokainen jäsenliitto voi nimetä edustajansa.

Akavan ulkopuoliset edustukset eri toimielimissä löydät Akavan aluetoiminnan sivuilta.