Työpaikalla

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA tarjoaa jäsenilleen yksilöllistä edunvalvontaa. Jäsenen käytössä neuvontapalvelut mm. laki- ja sopimusasioissa. Jäsenen turvana on myös kattava ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

MMA on Akava-yhteisössä toimivan neuvottelujärjestön (Ylemmät Toimihenkilöt YTN) jäsenliitto. YTN:n tehtävänä on edistää ylempien toimihenkilöiden muodostaman henkilöstöryhmän asemaa ja etuja työelämässä. YTN neuvottelee useilla toimialoilla ylemmille toimihenkilöille työehtosopimuksia. Ylempiä toimihenkilöitä edustaa työpaikoilla joko työehtosopimukseen perustuva luottamusmies (joissain työehtosopimuksissa termi: luottamushenkilö) tai sopimuksettomilla toimialoilla työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu.

Useilla varsinkin pienemmillä työpaikoilla ylemmillä toimihenkilöillä ei ole yhteistä henkilöstöryhmän edustajaa. Erityisesti niissä tilanteissa korostuu yksilöllinen turva, jonka MMA jäsenilleen tarjoaa. YTN:n työpaikkakohtaisesta edunvalvonnasta ja työpaikkatoiminnasta voit lukea täältä.

Erilaisille henkilöstönedustajina toimiville liiton jäsenille tarjotaan tukea ja koulutusta tehtävänsä hoitamiseen. MMA:n jäseniä toimii erilaisissa henkilöstönedustajien tehtävissä omissa työnantajayrityksissään. Tehtävät, aktiivisuus ja tehtävissä käytetty nimike vaihtelevat. Läheskään kaikki henkilöstönedustajan tehtävää hoitavat jäsenet eivät ole tulleet valituksi luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun tai vaikkapa työsuojeluvaltuutetun tehtävään. Luottamusmiesten tai luottamusvaltuutetuiksi valittujen henkilöstön edustajien asema on työoikeudellisesti turvatumpi kuin ilman lakisääteistä asemaa toimivien henkilöstön edustajien asema.

Henkilöstönedustajia ohjataan työelämän lainsäädäntöön liittyvään koulutukseen. Koulutusta järjestetään muun muassa YTN:n toimesta.