Valtakunnallisesti

MMA on keskusjärjestö Akavan jäsen. Keskusjärjestössään ja muissa kontakteissaan MMA on työssään matkustavien sekä yksilöllisiä työ- ja edustussuhteita solmineiden palkansaajien ja yrittäjien puolestapuhuja.

MMA tekee yli keskusjärjestörajojen yhteistyötä niiden liittojen kanssa, joissa on vastaavassa asemassa olevia jäseniä. Jäsenkelpoisuus liiton jäseneksi määrittyy edelleenkin ammatillisesti, ei minkään tietyn koulutuksen tai tutkinnon mukaan.

Yhteistyö auto- ja tiealan järjestöjen, poliittisten päättäjien sekä valtiovarainministeriön ja verohallituksen kanssa on tärkeää verotukseen ja lainsäädäntöön vaikutettaessa.

Yhdessä keskusjärjestöjen kanssa sekä Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kanssa vaikutetaan verotuksen tasoon, kulukorvauksiin, luontoisetujen verotukseen, työllistymishankkeisiin sekä työaikaan ja työssä jaksamiseen.

Kansainväliset yhteydet osana edunvalvontaa

Liiton kansainvälinen yhteistyö perustuu harkinnanvaraiseen osallistumiseen Akavan koordinoimaan liiton toimintaa hyödyttävään kansainväliseen toimintaan, sekä osallistumiseen pohjoismaisten oman alamme sisarjärjestöjen yhteistoimintaan. Pohjoismainen yhteistyö Nordiskt Säljarforumissa perustuu järjestöjen asiantuntijoitten osaamisen ja tutkimustiedon vaihtoon edunvalvontaa sekä järjestötoimintaa tukevissa kysymyksissä ilman yhteistä järjestöä tai jäsenmaksuja. Liitto toimii aktiivisesti tämän pohjoismaisen yhteistyön ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.