Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

MMA on keskusjärjestö Akavan jäsen. Keskusjärjestössään ja muissa kontakteissaan MMA on työssään matkustavien sekä yksilöllisiä työ- ja edustussuhteita solmineiden palkansaajien ja yrittäjien puolestapuhuja.

MMA tekee yli keskusjärjestörajojen yhteistyötä niiden liittojen kanssa, joissa on vastaavassa asemassa olevia jäseniä. Jäsenkelpoisuus liiton jäseneksi määrittyy edelleenkin ammatillisesti, ei minkään tietyn koulutuksen tai tutkinnon mukaan.

Yhteistyö auto- ja tiealan järjestöjen, poliittisten päättäjien sekä valtiovarainministeriön ja verohallituksen kanssa on tärkeää verotukseen ja lainsäädäntöön vaikutettaessa.

Yhdessä keskusjärjestöjen kanssa sekä Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kanssa vaikutetaan verotuksen tasoon, kulukorvauksiin, luontoisetujen verotukseen, työllistymishankkeisiin sekä työaikaan ja työssä jaksamiseen.

 

Kuntavaalitavoitteet 2017

Kilpailukykysospimus 2016

Tutustu kilpailukykysopimuksen sisältöön täällä.