Mitä ammattilainen tienaa ja tekee

Millainen on myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen työnkuva? Paljonko hän ansaitsee?

Mikä myynnin ammattilainen

 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka eli keskimmäinen bruttokuukausiansio oli 4 750 joulukuussa 2016. Palkka putosi 100 eurolla edellisvuodesta.
 • Asematasoittain mediaanipalkat kuukaudessa olivat:
  johtajat 6 900 euroa, päälliköt 4 910 euroa, edustajat 4 100 euroa.
 • Kahdella kolmesta alalla toimivasta on kannustava palkkarakenne. Palkkaustapana yleisin on kiinteän palkan ja bonuksen yhdistelmä.
 • Palkkaukseen liittyviä luontoisetuja alan työntekijöistä on yli 80 prosentilla.
 • Myynnin ammattilainen liikkuu paljon autolla. Työajoa kertyy keskimäärin 24 000 kilometriä vuodessa.
 • Keskimääräinen viikkotyöaika on 40 tuntia.
 • Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat: myyntipäällikkö, aluemyyntipäällikkö, avainasiakaspäällikkö, myyntiedustaja, aluepäällikkö, myyntijohtaja, tekninen myyjä, toimitusjohtaja, automyyjä, tuotespesialisti, asiakaspäällikkö, asiakkuuspäällikkö.
 • Naisia myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista on noin yksi neljästä. Naisten suhteellinen osuus alalla nousee tasaisesti.
 • Asiakastapaamiset ovat osa työn kuvaa 95 prosentilla alamme ammattilaisista. Työtä tehdään asiakkaan luona, työantajan tiloissa, tienpäällä ja hotelleissa. 
 • Myyntialueet ovat usein laajoja ja työhön liittyen yövytään paljon muualla kuin kotona.
 • Kiire, työaika, matkustaminen, työpaineet ja tavoitteet sekä liikenteeseen liittyvät asiat nousevat esiin alan työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämisen kohteina.

Lähde: MMA:n työmarkkinatutkimus 2017