Mitä ammattilainen tienaa ja tekee

Millainen on myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen työnkuva? Paljonko hän ansaitsee?

Mikä myynnin ammattilainen

 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka eli keskimmäinen bruttokuukausiansio oli 5 000 euroa joulukuussa 2017. Palkka nousi edellisvuodesta 5,2 prosenttia.
 • Asematasoittain mediaanipalkat kuukaudessa olivat:
  johtajat 7 200 euroa (nousua 4,3 %), päälliköt 5 050 euroa (nousua 2,9 %), edustajat 4 000 euroa (laskua 2,5%)  kuukaudessa.
 • Kahdella kolmesta alalla toimivasta on kannustava palkkarakenne. Palkkaustapana yleisin on kiinteän palkan ja bonuksen yhdistelmä.
 • Palkkaukseen liittyviä luontoisetuja alan työntekijöistä on yli 80 prosentilla.
 • Myynnin ammattilainen liikkuu paljon autolla. Työajoa kertyy keskimäärin 20 000 kilometriä vuodessa.
 • Keskimääräinen viikkotyöaika on 40 tuntia.
 • Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat: myyntipäällikkö, avainasiakaspäällikkö, myyntiedustaja, myyntijohtaja, tekninen myyjä, toimitusjohtaja, automyyjä, tuotespesialisti.
 • Naisia myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista on noin yksi neljästä. Naisten suhteellinen osuus alalla nousee tasaisesti.
 • Asiakastapaamiset ovat osa työn kuvaa 95 prosentilla alamme ammattilaisista. Työtä tehdään asiakkaan luona, työantajan tiloissa, tienpäällä ja hotelleissa. 
 • Kiire, työaika, matkustaminen, työpaineet ja tavoitteet sekä liikenteeseen liittyvät asiat nousevat esiin alan työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämisen kohteina.

Lähde: MMA:n työmarkkinatutkimus 2018