Organisaatio

MMA:n ylintä vuosittaista päätösvaltaa käyttävät liiton valtuusto ja hallitus.

Näiden toimielinten jäsenet ja puheenjohtajat valitaan neljän vuoden välein pidettävässä liittokokouksessa. Päätösvaltaa liittokokouksessa käyttävät liiton jäsenyhdistysten edustajat.

Liiton valtuusto kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Valtuuston merkittävin tehtävä on liiton taloudesta, toimintasuunnitelmasta ja esimerkiksi jäsenmaksun suuruudesta päättäminen.

Liiton hallitus puolestaan johtaa liiton toimintaa liiton sääntöjen sekä liittokokouksen ja liiton valtuuston päätösten ja antamien suuntaviivojen mukaisesti. Käytännössä hallitus kokoontuu vuoden aikana useaan kokoukseen päättämään monista liiton toimintaan liittyvistä asioista, yhteistyössä liiton toimiston kanssa.

Hallituksen puheenjohtaja on MMA:n puheenjohtaja. Hän johtaa liiton toimintaa ja on useimmiten MMA:n ulospäin näkyvät kasvot esimerkiksi erilaisissa kannanotoissa tai liiton muussa julkisuuteen näkyvässä toiminnassa.

MMA:n säännöt (pdf)