Hallitus

MMA:n hallituksen keskeiset tehtävät:

  • Johtaa liiton toimintaa liiton sääntöjen ja liittokokousten ja valtuuston päätösten mukaan.
  • Hoitaa liiton varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta.
  • Kutsua koolle liittokokoukset ja valtuuston kokoukset. Valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna neuvoa-antava liittoäänestys.
  • Ottaa liiton palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Päättää heidän palkkauksestaan ja muista työsuhteen ehdoista sekä erottamisesta.
  • Päättää valiokuntien ja toimikuntien perustamisesta ja antaa niille tehtävät.
  • Hyväksyä liiton jäsenet ja pitää jäsenistä luetteloa.
  • Päättää jäsenten erottamisesta ja jäsenmaksuvapautuksista.
  • Päättää jäsenyhdistysten toimialueiden rajoista.
  • Edustaa liittoa sekä kantaa ja vastata sen puolesta.

MMA:n liittokokous valitsi liitolle uuden puheenjohtajan ja hallituksen 20.5.2017.

MMA:n hallitus 20.5.2017 - 2021

Marko Hovinmäki

puheenjohtaja
myyntipäällikkö, Vaasa

jaana_immanen-peuha_2.jpg

Varapuheenjohtaja
Jaana Immanen-Peuha, Helsinki

Työskentelen asiakkuuspäällikkönä Vakuutuskuntoutus VKK ry:ssä. Olen toiminut myyntialalla lähes 20 vuotta, joista yli kymmenen vuotta esimiestehtävissä.

Yksi tulevaisuuden painopistealue on nuorten mukaan saaminen. Nuorten kohdalla täytyy huomioida, että he eivät ole vain yksi kohderyhmä, vaan jakautuvat useampaan heimoon. Meidän pitää pystyä tavoittamaan kaikki jäsenkelpoiset heimot.

Maailma muuttuu nopeasti, joten tarvitsemme ketteryyttä kaikkeen päätöksentekoon ja toimintaan.

keijo_kankaanpaa_2.jpg

2. varapuheenjohtaja
Keijo Kankaanpää, Pori

Olen toiminut myyntialalla lähes koko työurani. Viimeiset 27 vuotta olen ollut Metsä Tissuella. Tällä hetkellä toimin myyntipäällikkönä ja vastaan kotimaan suurkuluttajapuolen myynnistä. 

Liiton toiminnassa koen tärkeänä MMA:n näkyvyyden lisäämisen ja profiilin noston sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Lisäksi jäsentemme työn arvostuksen lisääminen ja nuorten saaminen mukaan aktiiviseen toimintaamme ovat nyt ja tulevaisuudessa keskeisiä tehtäviämme. 

Varajäsen: Minna Leskinen, aluemyyntipäällikkö, Kajaani

tom_frilund_2.jpg

Tom Frilund, Kokkola

Työskentelen myyntipäällikkönä Keski-Pohjanmaan Kirjapainossa. Työni on mediamyyntiä, myyn sekä printtiä että sähköisiä kanavia. Olen toiminut myyntialalla 25 vuotta, enkä voisi kuvitella mukavampaa, antoisampaa ja sosiaalisempaa työtä.

Liiton suurin haaste on saada nuoret mukaan, sillä eläköitymistä on paljon. Nuorisotyöhön onkin jo satsattu, ja suunta on ollut hyvä. Jalkautumista tarvitaan edelleen. Mitä paremmin meidät tunnetaan, sen helpompi on liittyä jäseneksi.

Varajäsen: Petri Fahler

 juha_jokinen_2.jpg

Juha Jokinen, Lahti

Työskentelen aluemyyntipäällikkönä Uponor Infra Oy:ssä ja asiakkaitani ovat rautakauppasektorin jälleenmyyjät. Olen toiminut myyntialalla vuodesta 1987.

MMA:n tulee näkyä aktiivisemmin kentällä, jotta sen tunnettuus lisääntyy. Mukaan täytyy saada lisää nuoria, aktiivisia jäseniä.

Varajäsen: Olli Manninen

juha_kaipiainen_2.jpg

Juha Kaipiainen, Mikkeli

Työskentelen liikennepäällikkönä Soisalon Liikenne Oy:ssä. Työhöni kuuluu kuljetuspalveluiden myynti ja markkinointi yrityksille ja yksityisille, yhteiskuntasuhteiden hoito ja kuljettajien palkkaaminen.

Toivon, että liitto on tulevaisuudessa houkutteleva vaihtoehto nuorille ja saamme aktivoitua heidät mukaan toimintaan. Myös liiton talouden tulee olla kunnossa.

Varajäsen: Jussi Laukkanen

 

 joona_koivisto_2.jpg

Joona Koivisto, Lempäälä

Toimin vakuutusedustajana Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvassa. Työskentelen tällä hetkellä pääasiassa kuluttajien kanssa ja pyrin löytämään asiakkailleni ratkaisuja, joilla olisi arjen turvaava vaikutus. Olen työskennellyt erilaisissa myyntitehtävissä, sekä B-to-B- että B-to-C-myynnissä, yhteensä 10 vuotta.

Liiton tulevaisuuden avainasioina näen erityisesti myynnin ammatin arvostuksen lisäämisen ja oppilaitos/yritysyhteistyön kehittämisen. Lisäksi meidän olisi hyvä ottaa huomioon mitä vaikutuksia digitalisaatio on tuomassa tulevaisuuden myyntityöhön

Varajäsen: Ari-Pekka Paananen

kai_kuukasjarvi_2.jpg

Kai Kuukasjärvi, Rovaniemi

Cramo Finland Oy:n asiakaspäällikkönä työpäiväni kuluvat pääasiallisesti asiakastapaamisista ja neuvotteluissa, niiden pohjalta tulleiden tarjouspyyntöjen käsittelyssä ja tarjousten teossa.

Näkisin liiton tärkeimpinä tavoitteina jäsenistön määrän kääntämisen kasvuun, liiton tunnettuuden lisäämisen sekä jäsenistölle tarjottavien palveluiden ja etujen kehittämisen.

Varajäsen: Taina Kulju

kari_laakso_2.jpg

Kari Laakso, Turku

Toimin yrittäjänä. Nordsell Oy tuo maahan Sony-paristoja ja myy Philips led-lamppuja ja Brunberg-karamelleja vähittäiskaupoille.

Jäsenistöä pitäisi saada aktiivisemmin osallistumaan toimintaamme.

Varajäsen: Juha Kivinen

jaana_lehikoinen_2.jpg

Jaana Lehikoinen, Joensuu

Toimin yrittäjänä Marjanneli Ky:ssä ja Tiimi-Perinnässä. Yrittäjänä myyn ja markkinoin koko ajan palveluitamme ja osallistun myös operatiiviseen toimintaan.

Liitolle olisi tällä hetkellä tärkeää jäsenmäärän kasvattaminen ja sen eteen meidän kaikkien jäsenten tulisi tehdä töitä. Jäsenistön kannalta olisi myös tärkeää, että liiton koulutuksia ja tilaisuuksia järjestettäisiin maakunnissa.

Varajäsen: Jarno Korolainen

 jussi_nikamaa_2.jpg

Jussi Nikamaa, Helsinki

Toimin myyntipäällikkönä Ficolo Oy:ssä. Myyn datacenterpalveluita ja asiakaskunta on pääosin ICT-alan yrityksiä.

Tavoitteenani on, että MMA on tunnettu ja varteenotettava toimija myös meidän hieman nuorempien näkövinkkelistä. Huomiota herättävä ja vetovoimainen toiminta on tärkeää jäsenille, mutta myös parasta markkinointia jäsenhankintaan. Digitaalisia rajapintoja jäsenpalveluihin pitää kehittää.

Varajäsen: Maritta Kerajärvi

 hanna_wikman_2.jpg

Hanna Wikman, Vihti

Olen työskennellyt yli 20 vuotta lääkemarkkinoinnin parissa ja tällä hetkellä toimin tuoteryhmäpäällikkönä Mylan Finland Oy:ssä.

Mielestäni liiton on vastattava jäsenistön tarpeisiin. Jos paikallinen toiminta ei houkuta, on pystyttävä tarjoamaan kattavia työelämäpalveluita, koulutusta ja tukea tämän päivän haasteisiin. Pidän myös esitystä maakuntamallista tai vastaavasta erittäin tervetulleena. 

Varajäsen: Maarit Pentti

 

Opiskelijajäsen: Simo-Eemil Nurmela, Helsinki

Varajäsen: Lassi Matilainen, Helsinki