mpbarometri_verkkosivuillle

Myyntipäällikköbarometri 2019

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten luottamus Suomen talouteen romahti

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten luottamus Suomen talouteen on heikentynyt merkittävästi vuoden aikana, näyttää MMA:n Myyntipäällikköbarometri. Sen mukaan yritysten kasvu alkaa takerrella vuonna 2020.

MMA toteutti elo-syyskuussa kolmatta kertaa Myyntipäällikköbarometrin, jossa myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset luotaavat Suomen talouden tilannetta omien työnantajayritystensä näkymien perusteella. Tällä kertaa vastaajia oli ennätysmäärä, yli 1 400.

Myyntipäällikköbarometriin vastanneista peräti 42 prosenttia kertoi luottamuksensa Suomen talouteen heikentyneen 12 viime kuukauden aikana. Vain 17 prosenttia puolestaan ilmoitti luottamuksen kasvaneen. Muutos edellisiin vuosiin on merkittävä, sillä vielä viime vuonna luottamuksen heikkenemisestä raportoi vain 7 prosenttia vastaajista.

Yritysten tilanne näyttäytyy edelleen pääosin myönteisenä, vaikka vastaajien mukaan kasvu on hidastunut verrattuna edellisiin vuosiin. Erityisesti myynnin, liikevaihdon ja yritysten kannattavuuden kasvu takertelee.

Kasvu on hidastunut lähes kaikilla toimialoilla. Selkeästi huonoin tilanne on autoalalla. Kulunut vuosi on ollut autoalalle edellistä heikompi kannattavuuden, myynnin, henkilöstömäärän ja viennin arvon osalta.

Elintarvikealan kehitys on ollut muita toimialoja myönteisempi niin kannattavuuden kuin myynnin osalta.

Aikaisempien vuosien tapaan mikään Suomen alueista ei nyt noussut Myyntipäällikköbarometrissä luottamuksen tai kasvun suhteen muita korkeammalle. Eikä vientiyritysten asema ole enää niin selkeästi muita parempi kuin edellisinä vuosina.

Kasvua tavoitellaan kaikesta huolimatta

Odotukset tulevaa kohtaan ovat maltillisia. Positiivisimmat tulevaisuuden odotukset ovat ICT-, sovellus- ja ohjelmistoalalla, lääke- ja sairaalatarvikealalla sekä elintarvikealalla.

Yritysten liikevaihdon odotetaan kaikesta huolimatta kasvavan tasaisesti myös ensi vuonna. Vastaajien työnantajayrityksistä 28 prosenttia tavoittelee yli 10 prosentin kasvuvauhtia, mikä on vain hieman vähemmän kuin viime vuonna (30 prosenttia). 5-9 prosentin kasvuun uskoo 38 prosenttia ja alle 5 prosentin kasvuun tyytyy 25 prosenttia vastaajien yrityksistä.

Vientiyritykset tavoittelevat suurempaa liikevaihdon kasvua kuin yritykset, joilla ei ole vientiä.

Myynti ja markkinointi työllistävät entiseen tapaan

Myyntihenkilöstön määrä on kasvanut 35 prosentissa vastaajien edustamista yrityksistä vuoden aikana. 46 prosenttia ilmoitti myyntihenkilöstön määrän pysyneen ennallaan ja 17 prosenttia kertoi myyntihenkilöstön määrän vähentyneen.

Vastaajista 25 prosenttia uskoo, että heidän yrityksiinsä palkataan ensi vuonna lisää myyntihenkilöstöä. Toisaalta 12 prosenttia odottaa myyntihenkilöstön määrän laskevan ensi vuoden aikana

Markkinointihenkilöstön määrä ei ole lisääntynyt samaa tahtia kuin myyntihenkilöstön määrä. Vuoden aikana tapahtuneesta markkinointihenkilöstön kasvusta yrityksessään raportoi 17 prosenttia vastaajista. 10 prosenttia ilmoitti markkinointihenkilöstön vähentyneen.

Markkinointihenkilöstön määrän ei kuitenkaan uskota laskevan samaa tahtia kuin myyntihenkilöstön. Vastaajista vain 4 prosenttia odottaa markkinointihenkilöstön vähenevän ensi vuoden aikana

Vaikka luottamus Suomen talouteen romahti, irtisanomis- tai lomautusuhan alla olevien vastaajien määrä nousi vain kaksi prosenttiyksikköä verrattuna edellisiin vuosiin, Irtisanomista pitää ensi vuoden aikana varmana tai mahdollisena 14 prosenttia vastaajista.

Yllättäen suurinta irtisanomisen uhkaa kokevat lääke- ja sairaalatarvikealalla työskentelevät. Toiseksi suurin epävarmuus vallitsee autoalalla. Ammattiryhmistä edustajat näyttäisivät olevan hienoisesti muita suuremmassa vaarassa tulla irtisanotuksi tai lomautetuksi.

Kritiikkiä hallituksen verosuunnitelmille

Myyntipäällikköbarometrin vastaajilta tiedusteltiin näkemystä siihen, miten hallituksen julkista taloutta ja verotusta koskevat suunnitelmat ovat vaikuttaneet heidän luottamukseensa Suomen talouteen. Rinteen hallituksen suunnitelmat ovat heikentäneet 39 prosentin luottamusta jonkin verran ja 21 prosentin luottamusta merkittävästi. 30 prosenttia ilmoitti, että suunnitelmilla ei ole ollut mitään vaikutusta heidän luottamukseensa Suomen talouteen.

Vastaajilta kysyttiin myös, mitkä hallituksen esittämistä työllistämistoimista vaikuttavat myönteisesti myynti- ja markkinointihenkilöstön työllisyyteen. Selkeästi eniten hyötyä vastaajat näkivät olevan yksinyrittäjien ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamisesta. Paikallisen sopimisen kehittäminen ja tutkimus- sekä innovaatiotoiminnan tukemisella nähtiin olevan merkitystä.

Katso alta graafi: Mitkä uuden hallituksen esittämistä toimista edistävät mielestäsi myynti- ja markkinointialan ammattilaisten työllisyyttä? Voit valita kaikki sopivat vaihtoehdot.

Ilmastonmuutoksen torjuntatoimet jakavat mielipiteen

Myyntipäällikköbarometri tiedusteli myös vastaajien suhtautumista ilmastonmuutosta torjuviin toimiin. Tässä asiassa vastaajien mielipiteet jakautuivat puolesta ja vastaan. 34 prosenttia pitää toimia osin tarpeettomina ja toisaalta 26 prosenttia on sitä mieltä, että toimet eivät riitä ja niitä tarvitaan lisää. 24 prosenttia on tyytyväinen nykyiseen linjaukseen.

Ilmastonmuutostoimia koskeva kysymys oli ainoa, jossa naisten ja miesten vastauksissa oli selkeä ero.  39 prosenttia naisista haluaa lisää ilmastonmuutosta torjuvia tekoja.

Ilmastonmuutoskysymykseen liittyen saimme yli sadalta vastaajalta kommentteja.

Osa kommentoijista korosti ilmastonmuutostoimien tuomia uusi mahdollisuuksia. Toivottiin tukea, mutta toisaalta varoitettiin kiristämästä yritysten toimintamahdollisuuksia.

 ”Asiakkaat haluavat entistä enemmän ympäristömyönteisiä tuotteita ja palveluita. Näihin oikealla tavalla reagoiminen ja vastaaminen vaikuttavat yrityksen toimintaan positiivisesti. ”

”Ilmastonmuutos on Suomalaiselle teknologialle valtava mahdollisuus. Vanhaa tekniikkaa pois ja uutta parempaa tilalle. Miljardien businessmahdollisuus.”

”Panostusta ja poliittista ohjausta ilmastonmuutoksen työkaluihin ja koneisiin tarvitaan. Tämä luo työtä. Verotuksellisesti ei saa kuristaa yrityksiä ja niiden toimintoja nyt sillä kannattavuuden kanssa on jo nyt riittävästi ongelmia ja kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla vaikeaa. Ohjataan oikeaan suuntaan mutta ei pakoteta liian nopeaan muutokseen sakkomaksuilla ja/tai kiristyvällä verotuksella.”

Moni työssään paljon autoa ajava kritisoi vero- ja energiapolitiikkaa autoilijan kannalta. Autoalalla työskentelevät peräsivät hallitukselta autoveropäätöksiä.

”Energian lisäverotus ei auta yritystoimintaa. Henkilökohtaisella tasolla myyntihenkilöstöön iskee polttoaineen lisäverotus, jo nyt km-korvaus esim. käyttöedussa ei meinaa riittää polttoainekulujen maksamiseen.”

”Myynti liikkuu maanteillä. Miten järkevästi ratkaistaan ilmastotavoitteet ja autoilu. Sähköautoilu ja verojen korotus eivät auta tähän.”

”Koko autoala kärsii nykyisestä tilanteesta. Asiakkaat hämmentyneinä millainen auto heidän pitäisi hankkia. Hallituskaan ei selvillä tilanteesta (esim. nykydieselit todella vähäpäästöisiä). Puhutaan sähköautoilun puolesta, mutta autot ovat tavalliselle kuluttajalle/auton käyttäjälle liian kalliita. Kaasuautoissa käyttövoimavero !!!. se pitäisi poistaa välittömästi, samoin nykydieseleitten käyttövoimavero (EU5 ja EU6).”

---

 

Mikä on MMA:n Myyntipäällikköbarometri

Myyntipäällikköbarometri toteutettiin vuonna 2019 kolmatta kertaa. Barometrin tarkoituksena on toimia tulevaisuuteen katsovana indikaattorina Suomen talouden ja yrityskentän näkymistä. Myyntipäällikköbarometrin keskeiset teemat ovat: luottamus Suomen talouteen, työnantajaorganisaation liiketoiminnan kehitys ja myynti- sekä markkinointihenkilöstön määrän kehitys työnantajaorganisaatiossa. Vuoden 2019 ajankohtaiset kysymykset koskivat Rinteen hallituksen talous- ja ilmastopolitiikkaa.

Barometriin osallistui 1 419 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista yrityksistä eri puolilta Suomea. Vastaajista 57 prosenttia työskenteli päällikkö- tai johtotasolla. Vastaajat ovat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n työsuhteisia jäseniä.

Selvityksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä aikavälillä 14.8.–3.9. 2019.

Myyntipäällikköbarometrin toteutti Aula Research Oy Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toimeksiannosta.

 

Tuotamme aineistosta erillisen julkaisun

MMA tuottaa Myyntipäällikköbarometrin tuloksista asiantuntijakommenteilla täydennetyn raportin, joka ilmestyy marraskuun lopulla. Jäsenenä saat julkaisun itsellesi sähköisessä muodossa. MMA käyttää julkaisua myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä. MMA:n Uutiskirjeestä saat linkin sähköiseen materiaaliin.