MMA keskustelupaperi 2019

Myyntipäällikköbarometrin raportti 2017-2019

Keskustelupaperin "Talouskasvun taitekohdassa? - Suomen talouden näkymät myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten silmin" ovat tuottaneet MMA ja Aula Research marraskuussa 2019.

Myynti- ja markkinointialan henkilöstöllä on näköalapaikka arvioida talouden kehityssuuntia, sillä he näkevät päivittäisessä työssään konkreettisesti sekä oman organisaationsa että asiakkaiden taloudellisen tilanteen kehityksen.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on jo kolmena vuonna kerännyt jäsentensä näkemyksiä Suomen talouden ja yrityskentän nykytilasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Myyntipäällikköbarometri-nimisen kyselyn on toteuttanut Aula Research Oy. Tuoreimpaan kyselyyn vastasi 1 419 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista.

Nyt MMA ja Aula Research ovat koonneet vuosien 2017-2019 Myyntipäällikköbarometrien päätuloksista raportin, jossa pohditaan, mitä tulokset kertovat Suomen ja Suomessa toimivien yritysten taloudesta. Raportin tavoitteena on herättää keskustelua talouden ja erityisesti myynnin tilanteesta ja kehityksen suunnasta. Raportti sisältää myös neljä asiantuntijapuheenvuoroa: Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum, Aalto-yliopiston myynnin johtamisen professori Petri Parvinen, Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa ja Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo kommentoivat Myyntipäällikköbarometrin tuloksia ja Suomen talouden nykytilannetta.

Tästä voit lukea koko raportin Talouskasvun taitekohdassa? - Suomen talouden näkymät myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten silmin (pdf)

mma_keskustelupaperi_myyntipaallikkobarometri

Raportin keskeisen sisällön tiivistettynä voit lukea alempaa tältä sivulta tai pdf-dokumentista.

Referat av rapporten på svenska (pdf)

---

Referaatti keskustelupaperista Talouskasvun taitekohdassa? - Suomen talouden näkymät myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten silmin

 

Luottamus Suomen talouteen romahti vuonna 2019

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten luottamus Suomen talouteen romahti vuosien 2018 ja 2019 välisenä aikana. Syksyllä 2019 Myyntipäällikköbarometriin vastanneista peräti 42 prosenttia kertoi luottamuksensa Suomen talouteen heikentyneen 12 viime kuukauden aikana. Vain 17 prosenttia puolestaan ilmoitti luottamuksen kasvaneen. Muutos edellisiin vuosiin on merkittävä, sillä vielä viime vuonna luottamuksen heikkenemisestä raportoi vain 7 prosenttia vastaajista.

Pääpiirteissään samansuuntaista luottamuksen heikkenemistä osoittaa muun muassa Tilastokeskuksen Kuluttajien luottamus -tilasto.

Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaumin mukaan Myyntipäällikköbarometrin Suomen taloutta koskevat luottamustulokset ovat aika lailla linjassa muiden Suomen talouden luottamusindikaattoreiden kanssa.

”Tämän vuoden alussa indikaattorit ovat painuneet todella negatiivisiksi, varsinkin kuluttajien luottamus ja teollisuuden luottamus. Sen sijaan palvelualojen luottamus on puolestaan pysynyt parempana. Tämä teollisuuden ja palvelualojen välinen jako ei näy myyntipäällikköbarometrin tuloksissa, mikä on mielenkiintoista. ”

”Hidastumista on nyt selvästi havaittavissa. Niin sanotut pehmeät indikaattorit, luottamusindikaattorit, ovat heikentyneet jo pidemmän aikaa, mutta nyt aletaan nähdä heikentymistä myös kovassa datassa.  Yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit ovat selvästi hidastuneet,” Obstbaum sanoo.

Alueelliset myönteiset talousuutiset ovat näkyneet myös Myyntipäällikköbarometrissä. Vuonna 2017 telakka- ja autoteollisuuden vahvasta kasvusta nauttineesta Lounais-Suomesta tulevien vastaajien luottamus oli selkeästi muualta tulevia vastaajia suurempaa, kun taas vuonna 2018 positiivisimpia olivat hyvän matkailuvuoden kannustamina pohjoissuomalaiset. Tuoreimmassa Myyntipäällikköbarometrissä sen sijaan tunnelmat olivat tasaisen heikot joka puolella Suomea.

 

Kasvu hidastuu

”Vienti on vielä kasvanut toistaiseksi Suomessa ihan hyvin, vaikkakin tämän vuoden lukuihin vaikuttaa erityistekijöitä, kuten muutama meiltä lähtevä risteilyalus. Se on tilapäinen myönteinen tekijä, mutta perusvire on viennissäkin hidastuvaan suuntaan”, Meri Obstbaum selvittää.

”Kyseessä ei vielä ole taantuma, mikä tarkoittaa miinusmerkkisiä kasvuja, mutta olemme menossa selkeästi hidastuvaan kasvun vaiheeseen.”

Tuoreimmassa Myyntipäällikköbarometrissä myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset raportoivat, että työnantajayritysten liikevaihto, investointien arvo, yritysten kannattavuus ja henkilöstömäärä kasvavat. Vastaajien työnantajayritysten kasvu on kuitenkin hidastunut henkilöstömäärää lukuun ottamatta kaikilla osa-alueilla verrattuna vuoden 2017 lukuihin. Erityisesti liikevaihdon ja yritysten kannattavuuden kasvu on hidastunut jatkuvasti kolmen vuoden aikana. Suurin muutos on näillä osa-alueilla tapahtunut vuosien 2018 ja 2019 Myyntipäällikköbarometrien välillä.

Yritysten kasvu on siis taittunut kolmen vuoden aikana, mutta ei missään nimessä vastaavalla tavalla kuin vastaajien luottamus Suomen talouteen on heikentynyt. Toistaiseksi kyseessä on vain yritysten keskimääräisen tilanteen aiempia vuosia hitaampi paraneminen, ei tilanteen pysähtyminen tai heikentyminen.

Positiivista on myös se, että yritysten henkilöstömäärän kasvu ei ole juurikaan hidastunut. Yritykset näyttävät reagoineen myynnin ja liikevaihdon kasvun hidastumiseen jäädyttämällä investointeja pikemminkin kuin karsimalla henkilöstökuluista.

 

Kauppa käy, mutta vauhti hiljenee

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten raportit työnantajayritystensä myynnin kehittymisestä viimeisen 12 kuukauden aikana olivat varsin myönteisiä. Yli puolet vastaajista kertoi myynnin olleen selvästi tai jonkin verran suurempaa, kun vain 19 prosenttia vastaajista kertoi myynnin olleen selvästi tai jonkin verran pienempää kuin vuotta aiemmin.

Kauppa on siis käynyt hyvin, mutta myynnin kasvuvauhti ei ole kuitenkaan ollut edellisten vuosien tasolla. Myyntipäällikköbarometrien tulokset indikoivat, että myynnin kasvu saavutti huippunsa vuoden 2018 aikana.

Myynnin kasvussa on alueellisia eroja. Kasvu oli selkeästi suurinta Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla. Heikoin tilanne oli Pohjois-Suomessa, jossa myynnin kasvuvauhti hidastui merkittävästi vuoden 2018 Myyntipäällikköbarometristä.

Myynnin tilanne Myyntipäällikköbarometrin vastaajien yleisimmin edustamilla toimialoilla, eli tukkukaupassa ja teollisuudessa, on kohtalaisen hyvä. Mutta elintarvikealan tilanne on ollut muita toimialoja positiivisempi kannattavuuden ohella myös myynnin osalta. Elintarvikealalla työskentelevät vastaajat arvioivat kehityksen jatkuvan myönteisenä myös seuraavan 12 kuukauden aikana.

Myyntipäällikköbarometrin tulokset rakentamisalan yritysten myynnin, liikevaihdon, kannattavuuden ja henkilöstömäärän kasvun hidastumisesta ovat aivan oikeansuuntaisia, vahvistaa Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo.

Hänen mukaansa rakennusteollisuuden kasvu hidastuu siksi, koska nyt ollaan palaamassa keskitasolle todella korkealta tasolta.

”Vaalien alla kuultiin kauniita puheita liikenneinfraan panostamisesta, mutta puheet eivät ole vielä muuttuneet toimenpiteiksi. Nyt on syytä pohtia, halutaanko Suomessa valita korjausvelan tie vai tuottavien investointien tie”, Vihmo vetoaa.

Myyntipäällikköbarometri näyttää, että myynnin tilanne viimeisen 12 kuukauden aikana oli selkeästi heikoin autoalalla.

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissan mukaan kilpailu markkinoilla on kovaa.

”Autoalan yritysten tilanne on ollut jo pidempään kohtuullisen vakaa, mutta tulosmielessä korkeintaan tyydyttävä.  Asiakkaiden vaatimukset niin yksityisellä kuin yrityspuolellakin kasvavat. Kestävä kehitys, automaatio ja tekoäly tulevat vaikuttamaan työhömme tulevina vuosina merkittävästi.”

”Päästötavoitteisiin pääsemisessä Suomen ongelmana on autokannan hidas kierto. Suomessa henkilöautot romutetaan tällä hetkellä reilussa 20 vuoden iässä, kun esim. naapurimaassa Ruotsissa romutusikä on noin reilut 16 vuotta. ”

Rissan mukaan Suomi tarvitsee selkeän ja pitkäkestoisen ohjelman, jossa uusien autojen verotusta siirrettäisiin asteittain käytön verotuksen puolelle tulevien 5-8 vuoden aikana.

 

Myyntiin ja markkinointiin kannattaa panostaa kaikissa olosuhteissa

Markkinointipanostusten kasvu oli useimmilla toimialoilla varsin maltillista. Panostukset markkinointiin kasvoivat selkeästi eniten ICT-, sovellus- ja ohjelmistoalalla. Maltillisimpia panostukset olivat puolestaan vähittäiskaupassa ja autoalalla.

Panostukset myyntiin kasvoivat selkeästi markkinointipanostuksia enemmän. Panostukset kasvoivat eniten ICT-, sovellus- ja ohjelmistoalalla, rakentamisessa sekä vähittäiskaupassa.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten näkökulmasta on myönteistä, että yritykset kasvattivat panostuksiaan myyntiin samalla tavalla kuin aiemmin, vaikka esimerkiksi myynnin, liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu hidastuivat.

Myynnin johtamisen professori Petri Parvisen mukaan yritysten kannattaa panostaa myyntiin ja markkinointiin kaikissa olosuhteissa:

”Suomessa vasta totutellaan ajatukseen, että myynti- ja markkinointipanostuksia voidaan tehdä kaikissa olosuhteissa, eikä niistä kannata säästää, jos ne selittävät merkittävän määrän liikevaihdosta.”

Parvisen mukaan Suomessa ajatellaan edelleen, että markkinoinnista on tiukan paikan tullen hyvä leikata ja että liikevaihto ei voi nojata markkinointiin.

”Kasvu on siis Suomessa edelleen liian kysyntävetoista ja liian paljon raaka-aineteollisuuden ja rakennusteollisuuden syklien varassa. Yritystemme myynti kasvuosaaminen sekä yritysten tehokkuus ovat liian heikkoja, ja meillä ei ole riittävästi vahvoja sykleistä riippumattomia ja vastasyklisiä toimialoja. Maailmanmarkkinoita on turha syyttää, jos omat elinkeino- ja tuotantopanosrakenteet ovat puutteelliset.”

 

Myynti- ja markkinointihenkilöstön työllisyystilanne on hyvä

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työllisyystilanne on hyvä. Yritysten myynti- ja markkinointihenkilöstön määrä on noussut vastaajien edustamissa yrityksissä kuluneen 12 kuukauden aikana.

Myyntihenkilöstön määrän kehitys on ollut markkinointihenkilöstön määrän kehitystä myönteisempää vastaajien työnantajayrityksissä.

Myyntihenkilöstön määrän kasvu korreloi mielenkiintoisesti viennin osuuden kanssa: mitä suurempi oli viennin osuus yrityksen liikevaihdosta, sitä enemmän myyntihenkilöstön määrä kasvoi.

Kyselyyn vastanneet myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset pitävät työllisyystilannettaan ilahduttavasti varsin turvattuna. Yhteensä 80 prosenttia vastaajista uskoo, että heitä ei irtisanota tai lomauteta varmasti tai luultavasti seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastaajista 14 prosenttia kertoo irtisanomisen tai lomauttamisen olevan mahdollista tai varmaa tulevan 12 kuukauden aikana. Irtisanomis- tai lomautusvaarassa olevien vastaajien osuus on pysynyt varsin vakaana.

Petri Parvisen mukaan työllisyysnäkymät ovat hyvät, kunhan markkinointi-ihmiset opettelevat tietojärjestelmiä, laskentaa ja vaikuttajaviestintää ja myynti-ihmiset opettelevat tekniikkaa ja oman alansa substanssitekemistä, ja ovat valmiita tekemään enemmän kenttätyötä saappaat jalassa, takki päällä tai palvelinyhteys auki valmentavalla otteella yhdessä asiakkaansa kanssa.

”Suomalaisilla yrityksillä on tapana ryhtyä varovaisiksi ja käpertyä kuoreensa hyvien aikojen jälkeen, vaikka siihen ei reaalitaloudellisia syitä vielä olisikaan. Se on huonoksi kansantaloudelle ja jatkuvalle uusiutumiselle. Tarvitaan selkeätä rohkaisua kasvuun, mikäli työllisyysvaikutuksia halutaan saada aikaan. Työvoiman tarjontaan tarvitaan järeämpiä lääkkeitä ja suomalaisen mentaliteetin tuntien lisätyövoiman palkkaamisesta olisi tehtävä käytännössä täysin riskitöntä,” Parvinen esittää.

Meri Obstbaumin mukaan on vaikea sanoa, mikä on yritykselle se kynnysarvo, jossa kannattavuuden heikkenemistä ei enää voida ottaa vastaan vaan joudutaan saneeraustoimenpiteisiin.

”Olisikin mielenkiintoista tietää, että onko sellainen kynnysarvo olemassa. Tämä olisi oman tutkimuksen paikka, että minkälaisen rajan tullessa vastaan yritykset ovat aiemmin alkaneet vähentää työvoimaa.”

 

Yritysten tilanteen ennustetaan jatkuvan kohtuullisen myönteisenä

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten odotukset tulevalle vuodelle ovat varsin optimistisia ennen kaikkea myynnin, myyntipanostusten sekä liikevaihdon osalta. Vastaajat arvioivat näiden osa-alueiden kasvun jatkuvan suurena ja hyvin lähellä viimeisen 12 kuukauden vauhtia. Yritysten liikevaihdon kasvutavoitteet ovat olleet jokaisella kyselykerralla hyvin samanlaisia, eikä vauhdin hidastuminen ole tuoreimman kyselyn mukaan laskenut yritysten kunnianhimoa.  

---

Vuoden 2019 Myyntipäällikköbarometrin tulosten esittely löytyy täältä

---

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on 20 000 myynti-, markkinointi- ja ostoalan ammattilaisen ammattijärjestö. MMA neuvoo jäseniään työelämän haasteissa, tukee heidän ammatillista kehittymistään ja tarjoaa niin turvaa kuin etujakin. MMA tekee työtä sen hyväksi, että myynnin ja markkinoinnin sekä alan työtä tekevien arvostus Suomessa kasvaa. MMA kuuluu Akavaan.