Häiritsevä palaute

Saitko vihapostia?

Häiritsevä palaute voidaan kokea uhkaavana tai loukkaavana. Sen tarkoitus voi olla mitätöidä asiantuntijan työtä virheellisin tai harhaanjohtavin perustein tai saada hänet vetäytymään julkisuudesta. Häiritsevä palaute tai vihapuhe voi kuormittaa asiantuntijan työtä, heikentää hänen hyvinvointiaan ja loukata asiantuntijuuttaan sekä vahingoittaa koko työyhteisöä.

Häiritsevä palaute -verkkosivusto tarjoaa apua työhön liittyvän kuormittavan palautteen käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn. 

Sivusto tarjoaa perustietoa ja neuvoja epäasiallista palautetta tai vihapuhetta kohdanneelle asiantuntijalle ja hänen esimiehelleen ja työyhteisölleen.

Sivuston kolme osaa käsittelevät mediavälitteistä häiritsevää palautetta. Näkökulmat ovat asiantuntijan, hänen esimiehensä ja työyhteisönsä sekä yhteisön maineen. Sivustoa voi käyttää ennakointiin, ensiapuun ja koulutukseen.

Häiritsevä palaute -sivuston on tuottanut Osuuskunta Mediakollektiivi ja STTK:n ja Akavan koulutusorganisaatio TJS Opintokeskus.

Tästä linkistä pääset Häiritsevä palaute -sivustolle.