Aktiivimallin ehdot täyttävä valmennus

Eduskunta on 11.12.2019 hyväksynyt aktiivimallin kumoavan työttömyysturvalain muutokset.

Lakimuutoksen tullessa voimaan 1.1.2020 työttömyyspäivärahojen saajien aktiivisuutta ei enää seurata eikä päivärahan määrää leikata. Vuodenvaihteeseen 31.12.2019 ulottuviin hakupäiviin asti aktiivimallin säännöksiä kuitenkin noudatetaan.

Aktiivimallin takia alennettuna oleva ansiopäiväraha palautetaan täyteen määräänsä vasta hakupäivästä 1.1.2020 alkaen.

---

MMA tarjoaa jäsenilleen Taitava työnhakija -verkkovalmennuksen (päättyy 31.12.2019), joka täyttää työttömyysturvan aktiivisuusehdon. Löydät valmennuksen kirjautumalla Oma MMA -palveluun ja valitse kohta Urapalvelut. Valmennuksesta saa osallistumistodistuksen ja se on sinulle maksuton.

MMA on mukana muutamassa alueellisessa työllisyyshankkeessa, jotka on suunnattu työttömyysuhan alla oleville ja työttömille. Ne tarjoavat tietoa, neuvontaa, paikallisia verkostoja ja ryhmän tukea.

Alueellisten työllisyyshankkeiden pienryhmämuotoiseen toimintaan osallistuminen täyttää työttömyysturvan aktiivisuusehdon. Osallistuminen on maksutonta. Tutustu työllisyyshankkeisiin tästä.