Koulutustuki

MMA kannustaa jäseniään kehittymiseen ammatissaan sekä auttaa henkilökohtaisten menestymissuunnitelmien toteuttamisessa. Jäsenet voivat hakea MMA:n koulutustukea myyntiin ja markkinointiin liittyvästä koulutuksesta. Haku tapahtuu pääsääntöisesti opiskelun alettua.

Koulutustuella katetaan jäsenten opiskeluihin liittyviä koulutuskuluja, esimerkiksi lukukausimaksuja sekä pakollisia opintomatkoja.

Koulutustuki on 100–350 euroa ja se kattaa vain osan itse maksetuista opiskelukustannuksista.

 

MMA:n oman koulutustuen jakoperusteet

 • Hakijan tulee olla ollut vähintään kaksi vuotta MMA:n jäsen. Jäsenyysajan jäsenmaksuissa ei saa olla maksuhäiriöitä.
 • Koulutustuki myönnetään pitkäkestoiseen alkavaan tai meneillään olevaan ammatilliseen täydennys- tai peruskoulutukseen (ei muutaman päivän, viikon tai kuukauden kestävään koulutukseen).
 • Jos opinnot jo päättyneet, ei koulutustukea voida myöntää.
 • Kutakin opiskelu- tai koulutusohjelmaa kohden koulutustuki myönnetään vain kerran.
 • Koulutustuella katetaan koulutuksesta aiheutuvia kuluja eli kurssimaksuja, kurssikirjallisuutta ja kurssiin pakollisina sisältyviä opinto- ja harjoittelumatkoja.

Hae koulutustukea

 

Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Työhistoriaa täytyy olla ennen tutkinnon suorituspäivää viisi vuotta.

MMA:n jäsenet suorittavat runsaasti seuraavia tutkintoja:

 •  Johtamisen erikoisammattitutkinto JET
 •  Myynnin ammattitutkinto MAT
 •  Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
 •  Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
 •  Yrittäjän ammattitutkinto
 •  Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Ammattitutkintostipendin suuruus suoritetusta tutkinnosta on 400 euroa. Tutkinnon suorittamispäivänä pidetään tutkintotodistuksen päiväystä.

Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion suorittamista ja ylioppilastutkintoa.

 

MMA:n koulutustuen hakuohjeet

MMA:n koulutustukea haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakuaika on 1.1.-30.9. kunakin vuonna. Hakija saa kirjallisen tiedon päätöksestä. Tukea myönnetään budjettiin varatun summan mukaisesti hakemisjärjestyksessä. Mikäli budjettisumma on käytetty, tukea ei voida myöntää. Lokakuussa voidaan toimittaa lisähaku, mikäli budjetti sen sallii. Tämän jälkeen hakemukset siirtyvät automaattisesti seuraavalle vuodelle.

Lähetä hakemus sähköpostilla osoitteeseen uraneuvonta@mma.fi. Sähköpostin aihekenttään "Koulutustukihakemus". Hakijalle lähetetään kirjallinen tieto päätöksestä noin kuukauden kuluttua hakemuksesta.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

1. Hakijan tiedot
- hakijan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- työpaikka tai oma yritys, tehtävänimike ja työssäoloaika tässä tehtävässä
- jos hakija on työttömänä, mistä työpaikasta hän jäi työttömäksi ja milloin

2. Koulutus tai opinnot, johon koulutustukea haetaan
- koulutus, johon rahaa haetaan eli koulutuksen antaja, kurssin nimi tai tutkinto
- koulutuksen aloitusaika ja kesto

3. Rahoitussuunnitelma
- miten hakija rahoittaa opintonsa, mikä on työnantajan tai muiden sponsoreiden mahdollinen osuus kulujen kattamisessa
- mahdollisimman tarkka arvio kulujen suuruudesta ja selvitys mistä ne koostuvat
- anottu summa euroina

4. Perustelut
- miten opiskelu edesauttaa hakijaa urallaan kehittymisessä tai työllistymään uudelleen (liitteeksi mahdollinen kurssi- tai koulutusesite ja tarpeelliset selvitykset koulutuksen luonteesta)

Jakoperusteet

1. Koulutuksen tulee liittyä myyntiin tai markkinointiin

2. Hakijan tulee olla ollut vähintään kaksi vuotta MMA:n jäsen. Jäsenyysajan jäsenmaksuissa ei saa olla maksuhäiriöitä.

3. Koulutustuki myönnetään pitkäkestoiseen alkavaan tai meneillään olevaan ammatilliseen täydennys- tai peruskoulutukseen (ei muutaman päivän, viikon tai kuukauden kestävään koulutukseen).

4. Jos opinnot jo päättyneet, ei koulutustukea voida myöntää.

5. Kutakin opiskelu- tai koulutusohjelmaa kohden koulutustuki myönnetään vain kerran. 

6. Koulutustuella katetaan koulutuksesta aiheutuvia kuluja eli kurssimaksuja, kurssikirjallisuutta ja kurssiin pakollisina sisältyviä opinto- ja harjoittelumatkoja.

7. Koulutustuki on 100 - 350 euroa ja se kattaa vain osan itse maksetuista opiskelukustannuksista.  

Muut koulutustukirajoitukset:

 • Koulutustukea ei myönnetä tietotekniikan laite- ja ohjelmistohankintoihin eikä materiaalihankintoihin.
 • Koulutustukea ei myönnetä kattamaan ns. elinkustannuksia (ruokailu-, matka- tai majoituskuluja) eli kyseessä ei ole opintososiaalinen tuki.  
 • Koulutustuki maksetaan aina toteutuneita kuluja vastaan eli tuen saajan tulee osoittaa toteutuneet kulut alkuperäisin laskuin ja maksukuitein.
 • Maksukuitiksi kelpaa myös verkkopankista tulostettu maksajan allekirjoituksella varustettu maksutosite. Kulujen tulee kohdistua hakuvuoden opiskelumaksuihin ja kattaa arvoltaan tukisumma. Mikäli kuiteista jää osa yli, hakija saa ne halutessaan takaisin MMA:n koulutustukipäätöstä koskevalla leimalla varustettuna. Myönnetyn summan alkuperäisiä kuitteja ei palauteta.