Koulutustuki

MMA kannustaa jäseniään kehittymiseen ammatissaan. Jäsen voi hakea MMA:n koulutustukea. Haku tapahtuu opiskelun alettua.

Koulutustuella katetaan jäsenten opiskeluihin liittyviä koulutuskuluja. Koulutustuki on maksimissaan 400 euroa. Tuki kattaa vain osan itse maksetuista opiskelukustannuksista.

MMA:n oman koulutustuen jakoperusteet

  • Hakijan tulee olla ollut vähintään kaksi vuotta MMA:n jäsen. Jäsenyysajan jäsenmaksuissa ei saa olla maksuhäiriöitä.
  • Koulutustuki myönnetään pitkäkestoiseen ammatilliseen täydennys- tai peruskoulutukseen.
  • Jos opinnot jo päättyneet, ei koulutustukea voida myöntää.
  • Kutakin opiskelu- tai koulutusohjelmaa kohden koulutustuki myönnetään vain kerran. Jäsenelle koulutustuki voidaan myöntää kerran kahdessa vuodessa.
  • Koulutustuella katetaan koulutuksesta aiheutuvia kuluja eli esimerkiksi kurssimaksuja, kurssikirjallisuutta ja kurssiin pakollisina sisältyviä opinto- ja harjoittelumatkoja.
  • Koulutustukea ei myönnetä tietotekniikan laite- ja ohjelmistohankintoihin.
  • Koulutustukea ei myönnetä kattamaan ns. elinkustannuksia (ruokailu-, matka- tai majoituskuluja).
  • Kulujen tulee kohdistua hakuvuoden opiskelumaksuihin ja kattaa arvoltaan tukisumma.
  • MMA varaa aina itselleen lopullisen oikeuden koulutustuen myöntämiseen tai myöntämättä jättämiseen muun muassa asiaan käytettävissä olevien määrärahojen ja hakijan ja asian kokonaisarvioinnin perusteella.

MMA:n koulutustuen hakuohjeet

MMA:n koulutustukea haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Mukaan liitetään kuitit kustannuksista, joihin tukea haetaan.

Lähetä hakemus sähköpostilla osoitteeseen uraneuvonta@mma.fi. Sähköpostin aihekenttään "Koulutustukihakemus". Hakijalle lähetetään tieto päätöksestä noin kuukauden kuluttua hakemuksesta.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

1. Hakijan tiedot
- hakijan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- työpaikka tai oma yritys, tehtävänimike ja työssäoloaika tässä tehtävässä
- jos hakija on työttömänä, mistä työpaikasta hän jäi työttömäksi ja milloin

2. Koulutus tai opinnot, johon koulutustukea haetaan
- koulutus, johon rahaa haetaan eli koulutuksen antaja, kurssin nimi tai tutkinto
- koulutuksen aloitusaika ja kesto

3. Rahoitussuunnitelma
- miten hakija rahoittaa opintonsa, mikä on työnantajan tai muiden sponsoreiden mahdollinen osuus kulujen kattamisessa
- arvio opiskelukulujen suuruudesta
- anottu summa

4. Perustelut
- miten opiskelu edesauttaa hakijaa urallaan kehittymisessä tai työllistymään uudelleen (liitteeksi mahdollinen kurssi- tai koulutusesite ja tarpeelliset selvitykset koulutuksen luonteesta)

MMA voi tarvittaessa pyytää hakijalta lisätietoja.  

Työllisyysrahaston tuki

Jos tutkintosi on jo valmistunut mutta valmistumisesta on kulunut alle vuosi, suosittelemme selvittämään, voisitko hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.

(Päivitetty 2.4.2019)