Laki ja työelämäpalvelut

Laki- ja työelämäpalvelut

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäsenenä saat maksutonta neuvontaa työ- ja edustussopimukseen liittyvissä asioissa. Lakipalvelut konsultoi sopimusten laatimisessa, neuvottelee jäsenten puolesta työnantajien ja päämiesten kanssa ja hoitaa tarvittaessa oikeudenkäynnit. Kuusi lakimiestämme ovat erikoistuneet myynti- ja markkinointityöhön liittyviin erityiskysymyksiin. He ovat koulutettuja, toimialan sopimukset ja juridiikan tuntevia osaajia.

Lakimiestemme yhteystiedot löytyvät täältä.

Tyypillisimpiä lakimiesapua vaativia tilanteita ovat esimerkiksi

  •  työsopimuksen tarkastaminen,
  •  edustussopimuksen tarkastaminen,
  •  irtisanomisen laillisuuden selvittäminen,
  •  työsuhteen ehtojen muutostilanteet ja
  •  palkanmaksun oikeellisuuden tarkastaminen,

Jäsenpalvelujen piiriin kuuluvat muutkin työsuhteeseen liittyvät ongelmatilanteet. Ota yhteyttä apua tarvitessasi.

Lakimies tarkastaa neuvonnan yhteydessä yhteydenottajan jäsenyyden ja myös sen, että MMA:n jäsenmaksu on maksettu.


Yksityiselämän lakiasiat jäsenhintaan

MMA:n jäsenen on myös mahdollista hoidattaa maksuttoman jäsenpalvelun ulkopuolelle jäävät oikeudelliset asiat edulliseen jäsenhintaan.

Tällaisia palveluja voivat olla esim. yritys-, perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat sekä erilaiset muut siviili- ja rikosjutut. Jos tarvitset näitä palveluja, ota yhteys lakipalveluun ja pyydä tarjous.

MMA:n lakipalvelut tuottaa Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy.