Laki ja työelämäpalvelut

Laki- ja työelämäpalvelut

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäsenenä saat maksutonta neuvontaa työ- ja edustussopimukseen liittyvissä asioissa. Lakipalvelut konsultoi sopimusten laatimisessa, neuvottelee jäsenten puolesta työnantajien kanssa ja hoitaa tarvittaessa oikeudenkäynnit. Neljä lakimiestämme ovat erikoistuneet myynti- ja markkinointityöhön liittyviin erityiskysymyksiin. He ovat toimialan sopimukset ja juridiikan tuntevia osaajia.

Lakimiestemme yhteystiedot löytyvät täältä.

Tyypillisimpiä lakimiesapua vaativia tilanteita ovat esimerkiksi

  •  työsopimuksen tarkastaminen,
  •  edustussopimuksen tarkastaminen,
  •  irtisanomisen laillisuuden selvittäminen,
  •  työsuhteen ehtojen muutostilanteet ja
  •  palkanmaksun oikeellisuuden tarkastaminen,

Jäsenpalvelujen piiriin kuuluvat muutkin työsuhteeseen liittyvät ongelmatilanteet. Ota yhteyttä apua tarvitessasi.

Lakimies tarkastaa neuvonnan yhteydessä yhteydenottajan jäsenyyden ja myös sen, että MMA:n jäsenmaksu on maksettu. Lakimiesapua voi käyttää maksuttomasti heti ongelman arviointiin ja muuten, mutta oikeusturvavakuutus on käytettävissä vain, jos kohteena oleva ongelma on syntynyt kuuden kuukauden jäsenyyden jälkeen


Yksityiselämän lakiasiat jäsenhintaan

MMA:n jäsenen on myös mahdollista hoidattaa maksuttoman jäsenpalvelun ulkopuolelle jäävät oikeudelliset asiat edulliseen jäsenhintaan.

Tällaisia palveluja voivat olla esim. yritys-, perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat sekä erilaiset muut siviili- ja rikosjutut. Jos tarvitset näitä palveluja, ota yhteys lakipalveluun ja pyydä tarjous.

MMA:n lakipalvelut tuottaa Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy.