Kotimaan päiväraha 2020

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 20
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 43
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden  
- vähintään 2 tunnilla 20
- yli 6 tunnilla 43

 

Mikäli työmatka kestää yli ensimmäisen matkavuorokauden (24 h), niin oikeus uuteen kokopäivärahaan syntyy, kun matkaan käytetty aika ylittää täyden matkavuorokauden yli 6 tunnilla.
Oikeus uuteen osapäivärahaan syntyy, kun matka-aika ylittää täyden matkavuorokauden vähintään 2 tunnilla.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä.
Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.