Vakuutukset

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten jäsenenä olet vakuutettu

  1. Ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella
  2. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella
  3. Matkustajavakuutuksella
  4. Työttömyyden varalta työttömyyskassassa (työsuhteisena jäsenenä)

Lisäksi saat alennusta

 

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus 

MMA on ottanut kaikille työ- ja edustajasuhteisille jäsenilleen sekä ALL IN -opiskelijajäsenille oikeusturvavakuutuksen. Uusilla jäsenillä vakuutus astuu voimaan 6 kuukauden jäsenyyden jälkeen. Lakimiesapumme ja neuvontamme ovat kuitenkin uusienkin jäsenten käytettävissä useimmissa tapauksissa heti jäsenyyden alettua, sillä vakuutusta ei läheskään aina tarvita.

Oikeusturvavakuutus kattaa jäsenyysaikana syntyneestä työ- tai edustussuhdetta koskevasta riidasta aiheutuneet asianhoito- ja oikeudenkäyntikulut Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy:n hoitamana 17 000 euroon saakka. Muiden lakimiesten hoitamana korvaussumma on korkeintaan 8 500 euroa.

Jäsenen omavastuu asianhoito- ja oikeudenkäyntikuluista on 20 prosenttia, kuitenkin vähintään 500 euroa, joka tulee maksaa ennen haastehakemuksen laatimista. Vakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton etukäteishyväksyntä.

MMA:n ottamassa ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat jäsenet, jotka toimivat joko työsopimussuhteisina työntekijöinä tai harjoittavat edustajan tointa itsenäisinä yrittäjinä. Yrittäjien osalta vakuutus koskee riitoja päämiehen/toimeksiantajan kanssa.

Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikuluja ja vastuuvakuutus puolestaan sellaisia tahattomia vahinkoja, jotka jäsen on velvollinen korvaamaan vahingonkorvauslain tai työsopimuslain perusteella työnantajalleen.

Jos riita syntyy:

  •     Ota heti yhteys lakimiehiimme
  •     Toimita tiedot osapuolista ja riidan syystä sekä syntymisajasta.
  •     Lakimiehemme yrittää hoitaa riidan jäsenpalveluna tavanomaista neuvottelumenettelyä noudattaen.
  •     Mikäli ratkaisua ei neuvotteluissa syntynyt, riita käsitellään vakuutuksen piirin mahdollisesti kuuluvana asiana ja pyydetään tarvittaessa lisätietoja.
  •     Lakimies toimittaa vakuutushakemuksen liiton hyväksyttäväksi ja edelleen vakuutusyhtiön päätettäväksi.
  •     Asian hoito voi alkaa oikeusturvavakuutuksen soveltamisalueeseen kuuluvana

 

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus

MMA on vakuuttanut Turvan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella ja matkustajavakuutuksella kaikki alle 69-vuotiaat jäsenensä (ei sisälly BASIC -opiskelijajäsenyyteen) sen vuoden loppuun, jonka aikana jäsen on täyttänyt 69 vuotta.

Matkustajavakuutus korvaa matkalla alkavan sairauden tai sattuvan tapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä tai matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Lapsilla tarkoitetaan vakuutetun omia lapsia ja lapsenlapsia, vakuutetun puolison lapsia sekä vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvia lapsia.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa vapaa-aikana sattuneista tapaturmista aiheutuneita hoitokuluja 2 500 euroa asti ilman omavastuuta. Tapaturman aiheuttama pysyvän haitan korvaus lääketieteellisen haitta-asteen mukaan on enintään 15 000 euroa.

Kaikki tiedot Turvan vakuutuksista löytyvät osoitteesta www.turva.fi/mma.

MMA:n jäsenkortti toimii matkustajavakuutuskorttina. Vakuutusnumero löytyy jäsenkortin kääntöpuolelta.

Lataa TaskuTurva puhelimeesi

Turva on julkaissut uuden mobiilisovelluksen, TaskuTurvan, jonka lataamalla liiton matkavakuutuskortti kulkee aina puhelimen mukana.

TaskuTurvassa on myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia. Sen kautta näet kaikki Turvassa olevat vakuutuksesi, niin liiton ottamat kuin omat henkilökohtaiset vakuutuksesi. Sovelluksessa  on erityisiä etuja lapsivakuutuksen Junioriturva Plussan hankkineille ja Turvan autoileville asiakkaille.

TaskuTurvan suorakorvauskortin avulla junnun lääkärikäynnit hoituvat jopa rahaa käyttämättä, jolloin korvauksia ei tarvitse erikseen hakea. Kun kaskossasi on lasivakuutus, särö auton lasissa ei tee lovea lompakkoon, sillä TaskuTurvan avulla lasin korjaus onnistuu rahaa käyttämättä ja vaihtokin vain omavastuun hinnalla.

Sovellus on ladattivissa sekä iOS- että Android-puhelimiin.

Lue lisää www.turva.fi/taskuturva.

 

Alennukset Turvan muista vakuutuksista

MMA:n jäsenenä saat alennusta myös Vakuutusyhtiö Turvan muista vakuutustuotteista. Saat mm. jatkuvan 10 % alennuksen kotivakuutuksesta sekä vapaaehtoisista auto- ja henkilövakuutuksista. Katso lisätietoa MMA:n jäsenilleen neuvottelemista Turvan vakuutustuotteista täältä.

 

Primus-henkivakuutus alennuksella Ifistä

Ifin ja Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan yhteistyöjärjestön jäsenenä voit saada henkivakuutuksen jopa 60 % edullisemmin. Vakuutus kattaa sairauden tai tapaturman aiheuttaman kuoleman. Turva on täysiaikainen. Voit valita haluamasi turvasumman MMA:n neuvottelemaan maksimisummaan asti. Henkivakuutuksen turvasumma maksetaan kertakorvauksena ja nopeasti.

Alennus on jäsenalennus järjestöjäsenille ja heidän puolisoilleen. Hanki henkivakuutus tästä

 

Työttömyysturva

Klikkaa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassan sivuille tästä.