Vakuutukset

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten jäsenenä olet vakuutettu

  1. Ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella
  2. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella
  3. Matkustajavakuutuksella
  4. Työttömyyden varalta työttömyyskassassa (työsuhteisena jäsenenä)

Lisäksi saat alennusta

 

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus 

Kaikille työ- ja edustajasuhteisille sekä ALL IN -opiskelijajäsenille MMA on ottanut oikeusturvavakuutuksen. Uusilla jäsenillä vakuutus astuu voimaan 6 kuukauden jäsenyyden jälkeen. Kuitenkin lakimiesapumme ja neuvontamme on uusienkin jäsenten käytettävissä useimmissa tapauksissa heti, sillä vakuutusta ei useimmissa tapauksissa tarvita. Jo myönnetyt oikeusturvavakuutukset ovat käytössä edelleen ja uusien tarpeen kartoittavat lakimiehemme jäsenten yhteydenottojen perusteella.

Riita-asiasi hoitaminen kuuluu jäsenyyteen liittyvän oikeusturvavakuutuksen piiriin. Ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus kattaa  jäsenyysaikana syntyneestä riidasta aiheutuneet työ- tai edustussuhdetta koskevat asianhoito- ja oikeudenkäyntikulut Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy:n hoitamana 17 000 euroon saakka. Muiden hoitamana korvaussumma on korkeintaan 8 500 euroa.

Omavastuu asianhoito- ja oikeudenkäyntikuluista on 20 prosenttia ja vähintään 500 euroa, joka täytyy maksaa ennen haastehakemuksen laatimista.

MMA:n ottamassa ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat jäsenet, jotka toimivat joko työsopimussuhteisina työntekijöinä tai harjoittavat edustajan tointa itsenäisinä yrittäjinä.

Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikuluja ja vastuuvakuutus tahattomia vahinkoja, joita jäsen on aiheuttanut työnantajalle. Vakuutus korvaa työ- ja edustussopimukseen liittyviä oikeudenkäyntikuluja sekä työsuhteessa (ei kuitenkaan edustussopimussuhteessa) aiheutetut vahingot, jotka henkilö on velvollinen korvaamaan vahingonkorvauslain tai työsopimuslain perusteella työnantajalleen tälle aiheutuneesta vahingosta tai tämän maksamasta vahingonkorvauksesta. Vakuutus on voimassa pohjoismaissa.

Jos riita syntyy:

  •     Ota heti yhteys lakimiehiimme
  •     Toimita tiedot osapuolista ja riidan syystä sekä syntymisajasta.
  •     Lakimiehemme yrittää hoitaa riidan jäsenpalveluna tavanomaista neuvottelumenettelyä noudattaen.
  •     Mikäli ratkaisua ei syntynyt, riita käsitellään vakuutuksen piirin mahdollisesti kuuluvana asiana ja pyydetään tarvittaessa lisätietoja.
  •     Lakimies toimittaa vakuutusasian edelleen vakuutusyhtiön päätettäväksi.
  •     Mahdollisesti tuomioistuinkäsittelyyn johtava asian hoito voi alkaa oikeusturvavakuutuksen soveltamisalueeseen kuuluvana

 

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus

MMA on vakuuttanut Turvan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella ja matkustajavakuutuksella kaikki alle 69-vuotiaat jäsenensä (ei sisälly BASIC -opiskelijajäsenyyteen) sen vuoden loppuun, jonka aikana jäsen on täyttänyt 69 vuotta.

Matkustajavakuutus korvaa matkalla alkavan sairauden tai sattuvan tapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä tai matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Lapsilla tarkoitetaan vakuutetun omia lapsia ja lapsenlapsia, vakuutetun puolison lapsia sekä vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvia lapsia.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa vapaa-aikana sattuneista tapaturmista aiheutuneita hoitokuluja 2 500 euroa asti ilman omavastuuta. Tapaturman aiheuttama pysyvän haitan korvaus lääketieteellisen haitta-asteen mukaan on enintään 15 000 euroa.

Kaikki tiedot Turvan vakuutuksista löytyvät osoitteesta www.turva.fi/mma.

MMA:n jäsenkortti toimii matkustajavakuutuskorttina. Vakuutusnumero löytyy jäsenkortin kääntöpuolelta.

Lataa TaskuTurva puhelimeesi

Turva on julkaissut uuden mobiilisovelluksen, TaskuTurvan, jonka lataamalla liiton matkavakuutuskortti kulkee aina puhelimen mukana.

TaskuTurvassa on myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia. Sen kautta näet kaikki Turvassa olevat vakuutuksesi, niin liiton ottamat kuin omat henkilökohtaiset vakuutuksesi. Sovelluksessa  on erityisiä etuja lapsivakuutuksen Junioriturva Plussan hankkineille ja Turvan autoileville asiakkaille.

TaskuTurvan suorakorvauskortin avulla junnun lääkärikäynnit hoituvat jopa rahaa käyttämättä, jolloin korvauksia ei tarvitse erikseen hakea. Kun kaskossasi on lasivakuutus, särö auton lasissa ei tee lovea lompakkoon, sillä TaskuTurvan avulla lasin korjaus onnistuu rahaa käyttämättä ja vaihtokin vain omavastuun hinnalla.

Sovellus on ladattivissa sekä iOS- että Android-puhelimiin.

Lue lisää www.turva.fi/taskuturva.

 

Alennukset Turvan muista vakuutuksista

MMA:n jäsenenä saat alennusta myös Vakuutusyhtiö Turvan muista vakuutustuotteista. Saat mm. jatkuvan 10 % alennuksen kotivakuutuksesta sekä vapaaehtoisista auto- ja henkilövakuutuksista. Katso lisätietoa MMA:n jäsenilleen neuvottelemista Turvan vakuutustuotteista täältä.

 

Primus-henkivakuutus alennuksella Ifistä

Ifin ja Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan yhteistyöjärjestön jäsenenä voit saada henkivakuutuksen jopa 60 % edullisemmin. Vakuutus kattaa sairauden tai tapaturman aiheuttaman kuoleman. Turva on täysiaikainen. Voit valita haluamasi turvasumman MMA:n neuvottelemaan maksimisummaan asti. Henkivakuutuksen turvasumma maksetaan kertakorvauksena ja nopeasti.

Alennus on jäsenalennus järjestöjäsenille ja heidän puolisoilleen. Hanki henkivakuutus tästä

 

Työttömyysturva

Klikkaa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassan sivuille tästä.