Vakuutukset

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten jäsenenä olet vakuutettu

  1. Vapaa-ajan matkustajavakuutuksella
  2. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella
  3. Ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella
  4. Työttömyyden varalta työttömyyskassassa (työsuhteisena jäsenenä)

Lisäksi saat alennusta

Jäsenvakuutukset Turvassa

MMA on vakuuttanut jäsenensä Turvan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella ja matkustajavakuutuksella. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana jäsen täyttää 69 vuotta. Vakuutettuina ovat kaikki liiton jäsenet lukuun ottamatta basic-opiskelijajäseniä.

Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus korvaa matkalla alkavan sairauden tai sattuvan tapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä tai matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Lapsilla tarkoitetaan vakuutetun omia lapsia ja lapsenlapsia, vakuutetun puolison lapsia sekä vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvia lapsia.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutuksesta korvataan korvaa vapaa-aikana sattuneista tapaturmista aiheutuneita hoitokuluja vakuutusehtojen mukaisesti, ilman omavastuuta. Vakuutukseen sisältyy lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Kaikki tiedot Turvan vakuutuksista löytyvät osoitteesta www.turva.fi/mma.

Turva mukana matkallasi

MMA:n jäsenkortti toimii matkustajavakuutuskorttina. Vakuutusnumero löytyy jäsenkortin kääntöpuolelta. Vaihtoehtoisesti saat matkavakuutuskortin puhelimeesi lataamalla ilmaisen TaskuTurva –mobiilisovelluksen. MMA:n jäsenet näkevät sovelluksen kautta niin omat henkilökohtaiset vakuutuksensa kuin vakuutukset, jotka liitto on ottanut jäsenilleen.

Sovelluksessa on erityisiä etuja lapsivakuutuksen Junioriturva Plussan hankkineille ja Turvan autoileville asiakkaille. TaskuTurvan suorakorvauskortin avulla junnun lääkärikäynnit hoituvat jopa rahaa käyttämättä, jolloin korvauksia ei tarvitse erikseen hakea. Kun kaskossasi on lasivakuutus, särö auton lasissa ei tee lovea lompakkoon, sillä TaskuTurvan avulla lasin korjaus onnistuu rahaa käyttämättä ja vaihtokin vain omavastuun hinnalla.

Lue lisää

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus 

MMA on ottanut kaikille työ- ja edustajasuhteisille jäsenilleen sekä ALL IN -opiskelijajäsenille oikeusturvavakuutuksen. Uusilla jäsenillä vakuutus astuu voimaan 6 kuukauden jäsenyyden jälkeen. Lakimiesapumme ja neuvontamme ovat kuitenkin uusienkin jäsenten käytettävissä useimmissa tapauksissa heti jäsenyyden alettua, sillä vakuutusta ei läheskään aina tarvita.

Oikeusturvavakuutus kattaa jäsenyysaikana syntyneestä työ- tai edustussuhdetta koskevasta riidasta aiheutuneet asianhoito- ja oikeudenkäyntikulut Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy:n hoitamana 17 000 euroon saakka. Muiden lakimiesten hoitamana korvaussumma on korkeintaan 8 500 euroa.

Jäsenen omavastuu asianhoito- ja oikeudenkäyntikuluista on 20 prosenttia, kuitenkin vähintään 500 euroa, joka tulee maksaa ennen haastehakemuksen laatimista. Vakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton etukäteishyväksyntä.

MMA:n ottamassa ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat jäsenet, jotka toimivat joko työsopimussuhteisina työntekijöinä tai harjoittavat edustajan tointa itsenäisinä yrittäjinä. Yrittäjien osalta vakuutus koskee riitoja päämiehen/toimeksiantajan kanssa.

Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikuluja ja vastuuvakuutus puolestaan sellaisia tahattomia vahinkoja, jotka jäsen on velvollinen korvaamaan vahingonkorvauslain tai työsopimuslain perusteella työnantajalleen.

Jos riita syntyy:

  • Ota heti yhteys lakimiehiimme
  • Toimita tiedot osapuolista ja riidan syystä sekä syntymisajasta.
  • Lakimiehemme yrittää hoitaa riidan jäsenpalveluna tavanomaista neuvottelumenettelyä noudattaen.
  • Mikäli ratkaisua ei neuvotteluissa syntynyt, riita käsitellään vakuutuksen piirin mahdollisesti kuuluvana asiana ja pyydetään tarvittaessa lisätietoja.
  • Lakimies toimittaa vakuutushakemuksen liiton hyväksyttäväksi ja edelleen vakuutusyhtiön päätettäväksi.
  • Asian hoito voi alkaa oikeusturvavakuutuksen soveltamisalueeseen kuuluvana

Täyden kympin asiakasedut Turvasta

MMA:n jäsenenä saat alennusta myös Vakuutusyhtiö Turvan muista vakuutustuotteista. 

Turva tarjoaa MMA:n jäsenille 10 % jäsenalennuksen vapaaehtoisista, jatkuvista vakuutuksista. Jos sinulla on Turvan kotivakuutuksen lisäksi vähintään yksi henkilö-, kasko-, lemmikki- tai venevakuutus, saat lisäksi 10 % omistaja-alennuksen.

Jos sinulla on vain yksi vakuutus, saat omistaja-alennuksen kahden vuoden asiakkuuden jälkeen. Nämä alennukset eivät koske liikennevakuutusta.

Lisäksi Turva tarjoaa ammattiliittojen jäsenille räätälöityjä vakuutustuotteita, kuten kattavan Liittokaskon sekä Henkikulta- ja Parikulta –henkivakuutukset.

Lisätietoa Turvan eduista ja vakuutustuotteista löydät täältä.

Primus-henkivakuutus alennuksella Ifistä

Ifin ja Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan yhteistyöjärjestön jäsenenä voit saada henkivakuutuksen jopa 60 % edullisemmin. Vakuutus kattaa sairauden tai tapaturman aiheuttaman kuoleman. Turva on täysiaikainen. Voit valita haluamasi turvasumman MMA:n neuvottelemaan maksimisummaan asti. Henkivakuutuksen turvasumma maksetaan kertakorvauksena ja nopeasti.

Alennus on jäsenalennus järjestöjäsenille ja heidän puolisoilleen. Hanki henkivakuutus tästä

Työttömyysturva

Klikkaa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassan sivuille tästä.